MiRA-Senteret ønsker alltid godt samarbeid og dialog med politikerne, og får ofte besøk av representanter for de ulike politiske partiene. Denne høsten har vi invitert flere politikere til dialogmøter på senteret. Mandag 17. oktober kom venstreleder Trine Skei Grande som første kvinne ut. Med seg hadde hun tidligere Unge Venstre-leder Anne Solsvik som nå er hennes personlige rådgiver.

Skei Grande har fulgt MiRA-Senteret i snart 20 år, siden like etter oppstarten. Som leder i Venstre har hun bidratt sterkt til å sette innvandring og integrering på dagsordenen og jobbet for at den ellers ofte unyanserte debatten har holdt seg på et anstendig nivå. Hun bor selv i bydel Gamle Oslo og kjenner Oslos flerkulturelle sider godt.

På møtet presenterte vi hvilke utfordringer kvinner med minoritetsbakgrunn står overfor og trine_skei_grande_680hvilke temaer og prosjekter vi jobber med. MiRA-Senterets Rådgiver Khansa Ali fortalte blant annet om hvordan vi jobber med å øke unge jenters selvbevissthet rundt egen seksualitet, og ikke minst, lære dem å sette egne grenser. Det var veldig interessant å høre Skei Grandes egne refleksjoner om temaet, og vi var skjønt enige om at det er viktig med rom fristeder som er bare for jenter. Vi må skape rom der vi kan snakke om det som er vanskelig. Vi ble dessuten enige om at det i ”virkeligheten” ikke eksisterer så store forskjeller mellom majoritets- og minoritetsbefolkningens moralske verdier, det handler stort sett om hvilken holdning man har, og hvordan man velger å angripe problemer som eventuelt oppstår i møter mellom kulturer.

For hva er vel egentlig integrering? Og hvor lenge skal man fortsette å bære på betegnelsen ”innvandrer”-jente? Kommer det for eksempel til å hete ”femte generasjons innvandrer”, var blant spørsmålene vi diskuterte. To av MiRA-Senterets representanter som leder grupper for mødre og barn, samt organiserer forskjellige kurs og aktiviteter for kvinner med minoritetsbakgrunn formidlet at det ofte er vanskelig å vite hva etniske nordmenn egentlig forventer av innvandrere.

Det er vanskelig å snakke om integrering uten å komme inn på de grusomme handlingene 22. juli. Vi snakket om hvordan det heldigvis er blitt mindre stuereint å lire av seg hva som helst under anonyme ”nick names” på internett. Skei Grande sammenlignet blant annet to kronikker hun har skrevet om temaet dette året. Den ene kom ut før 22. juli, den andre etter. Den som kom ut først ble bombardert av ufine meldinger. Den som kom ut etter vekket også reaksjoner, også noen ufine, men det fantastiske var at denne gangen fikk de ikke stå uimotsagt.

Avslutningsvis fikk gjestene våre høre om den meget suksessrike valgkampanjen ”La Din Røst Bli Hørt!” som gikk fram til valget i september. Resultatet var overveldende. Flere hundre kvinner kom til senteret eller våre stands på ulike steder og fikk praktisk valgopplæring. Flere ulike organisasjoner og instanser henvendte seg til oss for bistand og veiledning, og evalueringen viste at svært mange av kvinnene endret holdning til det å benytte seg av stemmeretten på valgdagen. Etter en slik innsats er det nedslående å høre mobilisering i minoritetsmiljøer omtalt som ”innvandrerkupp” i media. Skei Grande kom imidlertid med en oppfordring om at flere kvinner med minoritetsbakgrunn må engasjere seg i politikken!