I disse dager følger vi rettsaken mot Anders Behring Breivik. Hans grusomme gjerninger har blitt repetert i det uendelige i mediene. Mange diskuterer hans manifest og ytringer mot multikulturalisme, og for et etnisk homogent samfunn. Et annet tema som vi synes er viktig å trekke fram når det gjelder hans og andre ekstreme miljøers meninger, er deres syn på kvinnerollen. ”Livmorene til våre kvinner vil gi oss seier”. Sitatet er tatt fra Anders Behring Breiviks forklaring i retten den 17.april. Det slår meg at hans kvinnesyn blir tydelig i en slik setning. Kvinnene er skapt for å bære fram barn, i dette tilfellet norske etniske barn, for å bekjempe det store antallet barn født av minoritetsforeldre i Norge. Hans største redsel er at ”minoritetsbarn” blir så mange at de etniske norske barna blir i mindretall.IMG_0520

Mannens rolle som overhode og kontroll over kvinners reproduksjon er historie. Ekstremister i alle land er imot den nye ”rollen” de har fått,  som menn uten kontroll over sine kvinner. For Anders Behring Breivik er fraværet av en sterk mannsrolle og et mer likestilt samfunn selve essensen av et ødelagt samfunn. Han frykter at den hvite mannsrollen blir satt i skyggen av et åpnere samfunn. Dobbeltmoralen som han og andre høyreekstreme bruker mot muslimer, er at muslimer undertrykker sine kvinner, men samtidig er de høyreekstreme selv imot feminister og et likestilt liv mellom mann og kvinne. Fjordman som har vært en av Anders Behring Breiviks inspirasjonskilder ”raser mot muslimers kvinneundertrykking, for så å si at vestlige kvinner kan takke seg selv for å bli voldtatt av innvandrere siden de har fratatt mannen både evne og lyst til å forsvare dem” (Simonsen 2011).
  
Meningene til de to unge norske menn kan betraktes som et sammensurium av ideologier og en fornektelse av virkelighetens samfunn. Men de bør tas på alvor. Breiviks handlinger vil for alltid være en del av Norges historie, og Fjordman er blitt betegnet som en av de fremste ideologene i det høyreradikale anti-islamistiske miljøet i Europa av den antirasistiske organisasjonen ”Hope not hate” i England.  Hvor mange flere er det som deler deres syn?  Sannheten er at det ikke bare er høyreekstreme som har slike syn på kvinners rolle i samfunnet. De fleste ekstreme miljøer består av sinte, unge menn som føler at sin manndom er truet av et åpnere og mer likestilt samfunn.  Fellesnevneren i deres ideologier er å bevare det konservative synet på kvinnen. Disse mennene vil kontrollere sine kvinner. De mener at kvinner bør ha en sekundær rolle i samfunnet. Kvinner er til for å være fødemaskiner og for å bringe barn inn i kampen for deres ekstreme ideologier.
 
I et åpent og likestilt samfunn vinner ikke slike ideologier fram i systemet, men det er nok av unge menn som føler seg truet av sterke uavhengige kvinner. Det ser en fort i kommentatorfeltet på ulike sider på internett her i landet. Mange menn bruker internett og sosiale medier sterkt i å argumentere mot likestilling og kvinners mer fremtredende rolle. Kvinner er frie til å ta sine egne beslutninger, og det er det mange menn som ikke tåler, både i den ene og den andre ideologien. Ofte trenger en ikke å tro på en ideologi for å ha slike ekstreme meninger. Meningene eksisterer i hverdagslivet.  Det er ikke lett å bekjempe ekstreme ideologier utenfor vår landegrense. Vi kan snakke om det, snakke med kvinner som har opplevd og flyktet fra land med ekstreme islamister. Vi kan prøve å forstå og hjelpe de mot et nytt liv, fritt fra hat og forfølgelse.  Men det er her i vårt land at vi må bekjempe slike ideologier og ytringer som disse sinte, unge menn står for.  Vi må fortsette å jobbe for et mer likestilt samfunn, fritt for hatefulle ytringer om kjønn, rase eller bakgrunn. Vi kan ikke tillate at likestillingen og respekten som vi kjemper for hver dag, blir usynliggjort av hatefulle menn som føler at deres mannsrolle er truet.