Den 25.november arrangerte vi ”Nasjonal Dialogkonferanse- Menns engasjement i forebyggende arbeid mot vold mot kvinner medDialogkonferanse1 minoritetsbakgrunn” Royal Christiania hotell i Oslo. Vi forberedte konferansen i hele 2011. Temaet vi valgte er et viktig, men ofte underkommunisert tema, nemlig menns engasjement i det forebyggende arbeidet mot vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn. På bakgrunn av MiRA- Senterets store kompetanse innefor temaet vold mot kvinner, valgte vi denne gangen å sette fokus på menns engasjement. Målet var å knytte til oss lokale, nasjonale og internasjonale aktører innenfor samme problematikk. Vi ville at denne konferansen skulle bli begynnelsen på oppbyggingen av et kompetansenettverk.

Det kom cirka 90 påmeldte fra forskjellige instanser og organisasjoner, i tillegg til individuelle med interesse for temaet. De påmeldte kom fra alle kanter av landet, fra Tromsø til Kristiansand. Interessen for temaet er stort og det viktige er å knytte kontakter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fra MiRA- Senteret var vi 10 personer som jobbet med å gjennomføre konferansen den dagen. Frivillige var en svært viktig ressurs i gjennomføringen av konferansen.    

IMG_9229Konferansen ble åpnet av Barne- likestillings- og inkluderingsministeren, Audun Lysbakken. I sin åpningstale presiserte han viktigheten av menns engasjement og at en må ta tak i menns holdninger. Det som er viktig er å starte holdningsskapende kampanjer rettet mot menn for å få menn til å si ifra om vold og vise at de bryr seg. Vold mot kvinner er ikke bare en kvinnesak. Han sa videre at MiRA- Senterets arbeid er svært viktig og at konferansen gir et godt grunnlag for videre arbeid med problematikken. Statsrådens avsluttende ord var at:Vi trenger reelle holdningsendringer og vi trenger konkret handling!” Det er MiRA- Senteret helt enig i!

På konferansen hadde vi den gleden av å få anerkjente eksperter fra Sverige på besøk. Zubeyde Demirörs og Alan Ali fra organisasjonen Elektra/Fryshuset fra Stockholm holdt et foredrag om æresbegrepet i voldsproblematikken. Vi hadde i tillegg gode lokale aktører som holdt foredrag.Lederen av MiRA- Senteret, Fakhra Salimi ønsket velkommen og snakket om menns engasjement i det forebyggende arbeidet, og viktigheten av å fokusere på dette arbeidet. Organisasjonen Reform holdt foredrag om sinnemestring. Akhtar Chaudry,Stortingsrepresentant fra SV, holdt foredrag om menns ansvar i det forebyggende arbeidet mot vold mot kvinner. Bashe Musse, leder av Somalisk nettverk i Norge, snakket om erfaringene fra det forebyggende arbeidet mot vold mot kvinner blant ungdom med minoritetsbakgrunn. Radical Middle Way fra England skulle komme til konferansen for også å snakke om religion og det forebyggende arbeidet mot vold mot kvinner i England. Beklageligvis oppstod det en akutt situasjon, og de avlyste dagen før konferansen. Men vi fikk inn en reserve på svært kort tid. Mehtab Afsar fra Islamsk Råd kunne heldigvis komme, og han snakket om religion og vold mot kvinner.

Dialogkonferanse2

Det var svært mange interessante diskusjoner i etterkant av foredragene og deltakerne fikk en svært lærerik konferanse. Etter lunsj, ble det også holdt tre workshops: 1) Hvordan hjelpe menn med sinnemestring. 2) Er vold mot kvinner et spørsmål om ære. 3) Bifaller religion vold mot kvinner.

Deretter fulgte en diskusjon i plenum og etter en lang, innholdsrik dag på konferansen kunne vi konkludere med at det hadde vært en vellykket og innholdsrik konferanse. Nye samarbeidspartnere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt var knyttet, og veien videre blir utfordrende og spennende.

dialogkonferanse4

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon fra MiRA- Senteret hver måned!