Informasjonsmateriell:

•    Plakater sendt ut til nærmere 200 instanser i hele Norge
•    Valginformasjon på 8 språk: Norsk, Engelsk, Arabisk, Somalisk, Persisk, Urdu, Vietnamesisk og Spansk. Sendt ut til nærmere 200 instanser i hele Norge.
•    Brosjyrer med spørsmål og svar fra de forskjellige partiene om temaer som opptar minoritetskvinner
Valgopplæring:
•    ”Valglokale” på MiRA-senteret med hjemmelaget stemmeavlukke og en ekte valgurne lånt av Oslo kommune. Over 200 kvinner og jenter har fått prøve å stemme på i vart valglokale. Organisasjoner, blant annet Røde Kors og Hero Kompetanse, har også kommet til senteret, slik at deres brukere har fått prøve vårt valglokale.
•    Valgpresentasjon om demokrati, statsmaktene, forvaltningsnivåene, forskjellen på stortings- og lokalvalg, de politiske partiene og hvordan man stemmer.  Holdt foredrag med presentasjoner på forskjellige instanser i Oslo, blant annet Voksenopplæringsstedene.
•    Informasjon om hvordan man gir valgopplæring til forskjellige organisasjoner som Røde Kors og Kirkens Bymisjon.
•    Gav valgopplæring på Internasjonal Torgdag på Grønland
•    Gav valgopplæring under debattene

Debattene:

•    Organiserte i utgangspunktet fire debatter i fire forskjellige bydeler i Oslo: Youngstorget, Stovnersenteret, Linderudsenteret og Mortensrudsenteret.
•    Grunnet hendelsen 22. juli ble dessverre Youngstorget og Stovnersenteret avlyst.
•    20. august: debatt på Linderudsenteret med politikere fra Rødt, SV, AP, SP, KRF, Venstre Høyre og FRP, med underholdning og konferansier.
•    03. september: debatt på torget utenfor Mortensrudsenteret med politikere fra Rødt, SV, AP, SP, KRF, Venstre Høyre og FRP.

Informasjonsmøter og debattforum om valg:

•    Arrangert 8 forskjellige møter og debattforum om valg og temaer relatert til valg:
•    22. juli og valg
•    Hvorfor er det viktig å stemme?
•    Forskjellene på lokalvalg og stortingsvalg
•    Valgopplæringsmøter
•    Kvinnene stiller spørsmål og vi diskuterer

Media:

•    Avisartikkel om valgopplæring i Dagsavisen
•    Avisartikkel om valgopplæring i Aftenposten
•    Avisartikkel om valg i Groruddalsavisen
•    Avisartikkel i Østkantavisen
•    Avisartikkel om valg til NTB som ble spredt rundt til mange aviser i Norge
•    Radiointervju om valg til Migrapolis NRK1
•    Radiointervju om valg til Østlandsendingen NRK1

Annen informasjon:

•    Aktiv bruk av sosiale medier med informasjon rundt valget
•    Bruk av frivillighetsgruppe bestående av jenter og kvinner som har deltatt i informasjonsspredning av valgmateriale