8. mars går kvinner over hele Norge i tog for likestilling og kvinners rettigheter. Noen marsjerer for en kampsak de brenner for, andre for å vise solidaritet med de som har det mindre bra. MiRA-Senteret har spurt flere samfunnsaktive minoritetskvinner om hvorfor kvinnedagen er viktig for dem. Her er svarene vi fikk.

Afshan_Rafiq


Afshan Rafiq
er politiker i Høyre og var første kvinne med pakistansk bakgrunn til å bli valgt inn i bystyret i Oslo.

8.mars er en dag hvor kvinnen står i sentrum. Det er en viktig markering både for kvinners fremtidige utfordringer i forhold til likestilling, frihet og rettferdighet, men ikke minst i forhold til de kampene kvinnene gjennom mange tiår har kjempet og vunnet. Dagen handler både om å synliggjøre det vi har oppnådd, samtidig som visjonene for fremtiden settes på dagsordenen!


dana_copyright


Dana Mahmoud er statsløs palestiner og en aktiv samfunnsdebattant for papirløses rettigheter i Norge.

8. mars betydde lite for meg før 2006. Jeg så ikke poenget med å ha en spesiell dag for kvinner. Jeg tok mine rettigheter for gitt, og kjente ikke til noe annet enn å leve et verdig liv beskyttet av en stat. I 2006 ble jeg statsløs og i 2008 kom jeg til Norge. Der oppdaget jeg for første gang hvorfor en dag som 8. mars er av stor betydning. I 2011 ble jeg en av 18 000 papirløse i Norge. Mange av disse er kvinner og barn. I Norge lever vi papirløse som en underklasse i samfunnet uten mange av rettighetene jeg før tok for gitt. I 2012, etter mange års kamp for kvinners rettigheter, hvor feministiske bevegelser har ofret mye for å komme dit vi er i dag, trodde jeg ikke kvinnedagen var nødvendig i Norge. Men den er det for oss papirløse kvinner, som er langt fra likestilte i det norske samfunnet. Etter min mening trenger papirløse kvinner i Norge mer enn én kvinnedag i året for å kjempe for våre rettigheter!

Guelay-Kutal


Gülay Kutal er opprinnelig fra Tyrkia og leder SVs etniske likestillingsutvalg.

8.mars er en dag hvor jeg feirer å være født som kvinne og hvor jeg enda en gang blir bevisst på hvor viktig det er med kampen for en likeverdig plass for oss kvinner i samfunnet.  


prableen_kaur


Prableen Kaur
er politiker i Arbeiderpartiet og tidenes yngste representant i bystyret i Oslo.

Kvinnedagen betyr mye for meg og engasjementet jeg har mot vold i nære relasjoner. Kvinnedagen er en viktig dag for å sette fokus på saker hvor vi må jobbe mer for å fremme likestilling og kvinners rettigheter. Det er samtidig en viktig dag til å minne oss på at vi må jobbe med dette hele året.