La din røst bli hørt!

Slik lyder MiRA-Senterets oppfordring i forbindelse med kommune og fylkestyrevalget i år. Vi spurte noen aktive kvinner med minoritetsbakgrunn hva de legger i slagordet.

Hannah Wozene Kvam er født den 1972 i Etiopia. Hun bor på Tøyen i Oslo. Hun var debattleder på MiRA-Senterets valgdebatt på Linderud Senter lørdag den 20.august, og på Mortensrud Senter den 3. september. Hannah er med i den samfunnspolitisk engasjerte musikk og teatergruppen Queendom.

MiRA: Er det viktig for deg å la din røst bli hørt? I så fall, hvordan lar du din personlige røst bli hørt?

        Det er kjempeviktig. For hvis ikke man gjør det er det som om en ikke har noe en skulle ha sagt. Jeg lar min stemme bli hørt gjennom mitt kunstneriske virke i Queendom. Jeg er engasjert og bruker mye humor i mitt samfunnspolitiske virke – særlig innenfor kulturfeltet.

MiRA: Hva er dine hjertesaker i år?

        Kvinners trygghet. Det er viktig at de som trenger trygghet skal få det. Jeg mener at det må bli mer fokus på det slik at vold ikke blir en bisak, men en hovedsak i politikernes retorikk.

MiRA: Hva likte du spesielt godt ved valgdebatten og hva likte du mindre godt?

        Jeg likte spesielt godt det KrF sa om å føle at man blir regnet med – At ingen skal bli sett på som et problem. men, jeg blir provosert av at FRP ikke laget en arena for å spre sine tanker og derfor ingen arena for å debattere dem. Det er også litt irriterende at jeg ikke tok mer tak i det når jeg hadde muligheten.

Badia Kasmi er født i 1958 i Marokko. Hun bor i på Bjørndal i Oslo. Badia er en engasjert mor til fire. Vi snakket med henne på valgdebatten på Mortensrud Senter.

MiRA: Er det viktig for deg å la din røst bli hørt? I så fall, hvordan lar du din personlige røst bli hørt?

        Jeg synes at det er veldig viktig å delta i samfunnsdebatten og jeg engasjerer meg gjennom å stemme.

MiRA:Hva er dine hjertesaker i år?

        Jeg ønsker meg flere aktiviteter på Bjørndal i nærheten av der jeg bor. Nå reiser jeg langt borte for å delta på aktiviteter som svømming og trening. Det er ikke bra nok.

MiRA: Hva likte du spesielt godt ved valgdebatten og hva likte du mindre godt?

        Jeg hørte på hva de forskjellige partiene hadde og si og jeg er fornøyd med det jeg hørte.

Yasaman Abbasi er født i 1990 i Iran. Hun bor i Oslo og er jusstudent ved Universitetet i Oslo. Vi møtte henne på valgdebatten på Mortensrud Senter.

 

MiRA: Er det viktig for deg å la din røst bli hørt? I så fall, hvordan lar du din personlige røst bli hørt?

        Det er en selvfølge at jeg uttaler meg. Gjør jeg det ikke kan jeg heller ikke kreve noe av landet jeg bor i. Det å få sin røst til å bli hørt er en todelt prosess. For å oppnå målene våre må begge partene jobbe sammen. En av politikerne sa at vi har kunnskap og de har ressursene. Det er jeg enig i. Jeg lar min stemme bli hørt ved å bruke stemmeretten. Jeg sitter ofte med venner og forveksler meninger og oppfordrer også andre til å stemme.

MiRA: Hva er dine hjertesaker i år?

        Jeg er en student og er opptatt av at det skal bli en bedre situasjon for studenter. Det er for eksempel alt for lange studentbolig køer og det er dyrt å være student i Oslo. Jeg vil gjerne ha mer stipend av Statens Lånekassse og billigere lærebøker.

MiRA: Hva likte du spesielt godt ved valgdebatten og hva likte du mindre godt?

        Jeg likte at det var en åpen diskusjon og at jeg fikk en veldig god forståelse av det partiene står for gjennom spørsmålene som ble stilt. Det er veldig viktig for oss som stemmer å få vite det på forhånd.

Elif Karaka er født i 1992 i Norge av tyrkiske foreldre. Hun bor og studerer i Oslo.

MiRA: Er det viktig for deg å la din røst bli hørt? I så fall, hvordan lar du din personlige røst bli hørt?

        Vi lever i et demokratisk land, noe som betyr folkestyre. Det er derfor veldig viktig at vi bruker stemmen vår. Det er vår stemme som fører til forandringer

MiRA: Hva er dine hjertesaker i år?

        De to viktigste sakene for meg er det multikulturelle Oslo og utdanning. Jeg mener at det er viktig at alle studerer og at de studerer det de vil. Jeg er for at minoritetene og resten av befolkningen oppfordres til å ta høyere utdanning. Også nordmenn med lesevansker og liknende utfordringer bør få den hjelpen de trenger slik at de kan få en utdanning de også.

MiRA: Hva likte du spesielt godt ved valgdebatten og hva likte du mindre godt?

        Jeg likte at SV sin representant var veldig åpen og direkte. Men, jeg synes at de kunne ha vært mer engasjerende. De kunne også ha blitt igjen en stund slik at vi kunne snakke sammen og bli nærmere kjent med dem.

Av Nicole Rafiki