Tirsdag 25.september la Skjeie-utvalget fram det historiske dokumentet NOU 2012:15 Politikk for likestilling. UtvalgetFakhra_nyhetsbrev har gjort et grundig arbeid først ved å redegjøre struktur for likestilling og dermed har de gjort en grundig analyse av likestillingspolitikk i Norge. Utvalget har kommet med konkrete forslag til framtidens likestillingspolitikk i Norge.

MiRA-Senteret ser på begge dokumentene med stor interesse og vi kommer til å gi vår høringsuttalelse i nær fremtid. Likestillingspolitikk i Norge har forandret seg gjennom årene. Norge er blitt et mangfoldige og flerkulturelt samfunn. For oss er det viktig å se om den fremtidige likestillingspolitikken inkluderer minoritetskvinners erfaringer som en del av storpolitikken. Vi håper at Skjeie-utvalget har sett på den fremtidige likestillingspolitikken i et flerdimensjonalt perspektiv, og at utvalgets anbefalinger også kommer til å gjelde kvinner med minoritetsbakgrunn.

Vi er enige med utvalget om at prinsippet om samfunnsdeltagelse på like vilkår må omfatte alle, på tvers av kjønn, etnisitet, klasse og livsløp. Vi er også glad for at utvalget er tydelig på at det er viktig å sikre medlemmer av kulturelle og etniske minoriteter sivile rettigheter, deltagelsesmuligheter og frihet fra kulturell og økonomisk diskriminering og undertrykning.