2012 – NOUenes år!

I 2012 har det kommet mange offentlige utredninger (NOUer), blant dem Struktur for likestilling og Politikk for likestilling. Det har også kommet viktige rapporter som gir oss fakta om integrering, helse, utdanning og arbeidsmarked og ikke minst arbeidsledighet blant minoritetskvinner. La oss håpe at 2013 blir handlingens år!

2012 har vært et år med mange interessante kvinnepolitiske diskusjoner og aktiviteter på MiRA senteret. Vi har sett flereFakhra_nyhetsbrev titalls mødre med minoritetsbakgrunn engasjere seg i arbeidet med å forebygge vold i barneoppdragelsen. Når mødre blir veiledere, blir bemyndiget og får informasjon, tar de ansvar for å styrke andre mødre i sin nærmiljø og sprer kunnskap om det som er barnas beste.

Unge kvinner med minoritetsbakgrunn har vært synlige i alle samfunnsarenaer i 2012 og Norge fikk sin første kvinne med minoritetsbakgrunn som kulturminister.

Vold mot kvinner på dagsorden!
Året 2012 begynte med et sterkt fokus på vold mot kvinner. I januar arrangerte svenske minoritetskvinner ti års markering for drapet på Fadime, og MiRA-Senteret ble invitert til Stockholm for å holde inspirasjonsforedrag og være med å drøfte vold mot kvinner i et nordisk perspektiv. Fadime Sahindal, opprinnelig fra Tyrkia, flyttet til Sverige sammen med familien da hun var barn. Hun trosset familiens ønske om å gifte med en fetter fra Tyrkia og flyttet sammen med sin kjæreste på et hemmelig sted i Sverige. Fadime saksøkte sin far og bror for tvangsekteskap og mishandling i 1998 og ble seinere skutt og drept av sin far 21. januar 2002. Hennes mor og søster var vitne til drapet.

Drapet på Fadime satte fokus på de alvorlige truslene mange jenter med minoritetsbakgrunn lever under når de trosser familiens ønske og selv velger sin livspartner. MiRA-Senteret har jobbet systematisk for å bringe kunnskap om vold mot minoritetskvinner inn i norsk likestillingsdebatt. MiRA-Senteret mener at vold mot minoritetskvinner er et norsk likestillingsproblem og ikke integreringsproblem.

Frihet fra vold var tema for frokostmøtet som ble arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombudet den 30. november. Formålet med møtet var å synliggjøre Europarådets nye og banebrytende konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. De fleste aktører på feltet mener at det er den er mest omfattende internasjonale traktaten for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. MiRA-Senteret var med i paneldiskusjonen og understreket at vold mot kvinner er en krenkelse av menneskerettighetene og en form for diskriminering. Det må handles nå! Vi anbefaler at Norge ratifiserer konvensjonen slik at den blir en del av norsk lovgivning og styrker kvinners rettssikkerhet og vern mot vold.

Vold mot kvinner koster samfunnet!

Årets viktigste rapport om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner kom i midten av desember og beregnet samfunnsøkonomiske kostnaden av vold i nære relasjoner. Rapporten konstaterte at vold i nære relasjoner kostet samfunnet mellom 4,5 mrd til 6 mrd kroner i 2010. Bare offentlige kostnader, det vil si politiet, rettsvesen og hjelpeapparatet, var på omlag 2 – 2,4 milliarder kroner. I følge rapporten er tapt arbeidsfortjeneste den største samfunnsøkonomiske kostnaden forbundet med vold i nære relasjoner, fordi voldsofrene ofte blir helt eller delvis utenfor arbeidsliv. Barnevern er den største enkeltposten i kostnadene.

I 2012 har vi fått viktige fakta på bordet. Nå gjelder det å handle. MiRA-Senteret håper at myndighetene vil handle raskt og satse stort i 2013 for å forebygge vold i nære relasjoner.