MiRA-Senteret ga ut MiRA-Magasinet – forum for kvinner med minoritetsbakgrunn i hele femten år. Et magasin som i sin tid var Norges eneste blad av og for minoritetskvinner. I MiRA-Magasinet hadde vi anledning til å løfte opp og fram viktige saker som omhandlet vårt hverdagsliv, politiske, økonomiske og sosiale utfordringer, integrering og likestilling med mer. MiRA- Magasinet portretterte kvinner som valgte utradisjonelle veier og synliggjorde rollemodeller blant minoriteter i Norge. Magasinet bidro dermed til eksklusive innsyn i kvinners mangfoldige liv, noe som er ofte fraværende i dagens mainstream media. På denne måten opparbeidet MiRA-Senteret seg en rolle som talerør for minoritetskvinner. Men dessverre er det slik at initiativ fra kvinner med minoritetsbakgrunn ofte dør ut grunnet begrenset økonomi. Da den vanskelige avgjørelsen om å avslutte arbeidet med MiRA- Magasinet ble tatt, var dette også på bakgrunn av økonomi. Siden nedleggelsen får vi stadig henvendelser fra kvinner og medlemmer av nettverket vårt som savner magasinet.

MiRA-Senteret nå lanserer dette nyhetsbrevet for å ta det offentlige rommet tilbake. Nå leser du den aller første utgaven, den skal handle om det nært forestående kommune- og fylkestingsvalget.

Å bruke sin stemmerett er en viktig demokratisk rettighet. Mange med minoritetsbakgrunn kommer til Norge fra autoritære og/eller militære regimer hvor befolkningen er fratatt denne retten. I mange av disse landene hindres ofte kvinnene til å delta i de politiske prosessene og er avskåret fra deltakelse enten på grunn av kvinneundertrykkende tradisjoner eller på grunn av deres marginaliserte posisjon i samfunnet. Å bruke sin stemmerett er en del av empowerment i praksis, det er derfor ekstra viktig å få alle kvinner til å delta i politiske prosesser. MiRA-Senteret har prioritert å nå ut til så mange kvinner som mulig, vi har møtt dem i deres egne lokalsamfunn og vi har invitert dem hit til oss. Dette er en pågående prosess knyttet til vårt arbeid med å skape bevissthet rundt kvinners rettigheter. MiRA-Senteret akter å fortsette dette viktige arbeidet i årene som kommer.

I år er det kommunevalg og MiRA- Senteret har hatt en landsdekkende kampanje ’La din røst bli hørt’. Gjennom denne kampanje har vi mobilisert mange kvinner til å bruke sin stemmerett. I 2013 har vi stortingsvalg og samtidig feirer vi også at kvinner i Norge har hatt stemmerett i hundre år. MiRA-Senteret kommer til å delta aktivt for å synliggjøre minoritetskvinners stemmer under jubileet og skal fokusere på likestilling, representasjon og deltakelse, temaer MiRA-Senteret jobber med hver dag. Representasjon er også synliggjøring av minoritetskvinnenes stemmer, og vi jobber kontinuerlig for kvinners representasjon innen alle samfunnsområder.  

Godt valg – Og la din røst bli hørt!

Fakhra Salimi
Leder, MiRA-Senteret