MiRA- senteret i samarbeid med Oslo byarkiv har utarbeidet og gjennomført prosjektet ”Mangfoldige stemmer – minoritetskvinner i organisasjonslivet” der vi har intervjuet noen sentrale kvinner i minoritetsmiljøene for å synliggjøre deres engasjement i det offentlige rommet.

mangfoldige_stemmer_forside

  Norge har en formell og sterk organisasjonskultur, og de fleste nordmenn er medlemmer av mer enn en organisasjon. Dette er ofte en ny erfaring for mange med minoritetsbakgrunn fordi de kommer fra samfunn hvor uformelle sosiale nettverk er sterkere enn formelt organisasjonsliv. Mange kvinner med minoritetsbakgrunn har vært aktive i sine nasjonale organisasjoner over flere år, har dannet egne kvinneorganisasjoner og har lang historie, mens andre er nyetablerte. Vi kan finne dokumentasjon om dem på internett og andre sosiale medier. En stor del av dem driver med nettverksbygging og sosiale aktiviteter.

    Det har vært viktig for oss å snakke med disse kvinnene for å skape en mer allsidig samfunnsdokumentasjon og ta vare på denne i Oslo byarkiv. MiRA-senteret og Oslo byarkiv etablerte kontakt med et titalls sentrale kvinner i minoritetsmiljøene og intervjuet dem om deres erfaringer med å være innvandrere, kvinner og samfunnsengasjerte.

   Vi spurte: Hva gjorde kvinnene som kom, hva var de opptatt av, hvilke miljøer ble etablert, hva brakte de med seg, hva var viktig å ta vare på? Vi ville vite om deres engasjement i organisert virksomhet, om utfordringer, saker, aktiviteter og resultater, om endringer i bybildet og om kvinnesyn, likestilling og mangfold. Dette vil sikre at også denne delen av Oslos historie blir representert i byens hukommelse som Oslo byarkiv skal være.  
 
Boka lanseres tirsdag 6. mars på Litteraturhuset i Oslo