Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra: Muslimer må bekjempe familievold

Publisert: MiRA-Magasin 2-2005

Forfatter: Robina Niaz (grunnlegger og leder for Turning Point and Families.

«Vi må bli kvitt stigmatiseringen som blir tildelt den som åpner seg og forteller om familievold. Vi må slutte å skylde på ofrene og holde overgriperen ansvarlig for sine handlinger. Vi må lære både menn og kvinner og kjenne igjen overgrep, og at når de selv havner i en situasjon der de er ofre eller overgriper så må de søke hjelp».

Ønsker du å lese hele artikkelen? Da kan du bestille en kopi av den ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no

Foto på forsidebilde: Muzenza, karneval 2005. Ellen Stokland