Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra: Like for loven? Innvandrerkvinner og lovverket

Publisert: MiRA-magasinet – Minoritetskvinners liv og arbeid, glede og frihet!

Skrevet av: Fakhra Salimi, leder på MiRA-Senteret

«Det vestlige samfunn syn på kvinner, og spesielt kvinner fra Afrika og Asia er tydelig reflektert i regelverkets oppbygning og praktiseringen av det. Selv om kjønn ikke nevnes i lovteksten, blir allikevel lovverket kjønnsdiskriminerende i praksis».

Ønsker du å lese hele artikkelen? Da kan du bestille en kopi av den ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no