Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra: Rasisme- også et kvinnespørsmål! Svart feminisme og rasisme i USA

Publisert: MiRA-Magasin 1-2000

Forfatter: Angela Bowen

Hvit hudfarge er et av de priviligeier man kan ha i dagens verden. Allikevel merker eller annerkjenner få hvite at de har dette privilegiet. Selvfølgelig vet de at de er hvite, og hvis de i det hele tatt tenker over det innrømmer de at de er glade for å være hvite, men de erkjenner allikevel ikke at de er i en priviligert posisjon.

Ønsker du å lese hele artikkelen? Da kan du bestille en kopi av den ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no