MiRA-Senteret arbeider mot rasistisk kjønnsdiskriminering.

Fordommer henger nøye sammen med rasisme og diskriminering. Fordommer er holdninger eller oppfatninger om noe eller noen, ofte om andre mennesker eller sosiale grupper. De bygger som regel på negative stereotype forestillinger basert på mangelfull eller feil kunnskap.

I september besøkte MiRA-Senteret interkulturelt museum der vi fikk omvisning i to av museets utstillinger: «Typisk dem» og «Hjertebank». Her utfordret kvinnene sine egne fordommer og lærte om andres fordommer. Fordi, fordommer er noe vi alle har, i større eller mindre grad. Besøket var inspirerende og bidro til en viktig diskusjon. Hva er egentlig fordommer, hvilke konsekvenser kan fordommer få for både individer og hele samfunn, og hvordan kan vi motvirke fordommer? Dette er noen av spørsmålene vi diskuterte.

Kvinnene var svært engasjerte og diskuterte ivrig med både omviseren og hverandre. Utstillingen «Typisk dem» bestod blant annet av ulike rom viet til forskjellige aspekter ved fordommer som hat og ydmykelse. Utstillingene var bygd opp av flere slike praktiske oppgaver som kvinene selv bidro med. På det ene rommet kunne vi skrive om en gang vi hadde opplevd fordommer og henge opp lappen sammen med andres tekster om opplevelser knyttet til fordommer. En av kvinnene ønsket å dele en opplevelse som fant sted da hun jobbe som turnuslege på et sykehus i Norge for flere år siden. En dag hun skulle hente mat i sykehusets kantine, ble hun beskyldt for å stjele. Kvinnen opplevde at hendelsen fant sted fordi hun er en minoritetskvinne. Hendelsen har satt dype spor i kvinnen.

Installasjon som viser tidligere besøkendes egne fordommer.

Med utgangspunkt i forenklede oppfatninger om sosiale grupper kategoriserer vi mennesker, og fordommene våre kan hindre oss i å se enkeltpersoner som nettopp det, unike individer. En av utstillingens installasjoner var et oppsett av ulike objekter som et spill, en dukke og en kaffeboks som illustrerte hvordan et samfunns sosiale, verdier, normer og idealer kan komme til uttrykk. Gjenstandene kunne helt tydelig forstås som uttrykk for rasisme og patriarkalske kjønnsnormer. Omviseren stilte oss følgende spørsmål: «Hva tenker dere at gjenstandene representerer? Og tror dere at dette er noe som kunne bli laget i dag?» De fleste av oss svarte raskt at dette ville aldri blitt laget og distribuert i dag. Men, samtidig er det en realitet for mange minoritetskvinner at deres deltakelse i det norske samfunnet er begrenset av deres kjønn, deres etniske opprinnelse og deres religiøse tilhørighet. Selv om vi mener at rasistiske og kjønnsdiskriminerende objekter ikke passer inn i 2022, så er rasisme og kjønnsdiskriminering likevel tydelig til stede.

Dukken, spillet og kaffeboksen som var utstilt.

I sin ytterste konsekvens kan fordommer føre til diskriminering, utestengelse og vold, som igjen kan påvirke enkeltmenneskers liv og helse. Kvinner med minoritetsbakgrunn opplever etnisk, religiøs og rasistisk kjønnsdiskriminering. Noen av kvinnene delte egne erfaringer om hvordan fordommer kan føre til diskriminering. En kvinne fortalte at selv om hun har tatt en lang utdannelse og snakker norsk så får hun ikke jobb i Norge. Hun ga uttrykk for at dette gjør henne lei seg og at det påvirker livskvaliteten hennes i svært stor grad. MiRA-Senteret erfarer at dette er en utbredt problemstilling. Det har vært en viktig likestillingssak for minoritetskvinner å belyse at de opplever diskriminering basert på flere faktorer både på arbeidsmarkedet, boligmarkedet og ellers i samfunnet.

Hvordan kan man motarbeide fordommer? Kvinnene la vekt på at å snakke åpent og vise hverandre respekt er viktig for å motvirke fordommer og diskriminering. Kvinnene synes det var interessant å lære mer om norsk kulturhistorie, at det var nyttige og viktige temaer vi diskutere, at det var gøy å prøve de ulike installasjonene og de praktiske oppgavene i utstillingen.

Sitat fra en av kvinnene som deltok:

«Det var en veldig fin tur til interkulturelt museum. Vi lærte mye om fordommer, hvordan folk tenker om forskjellige saker, og vi ble bevisste på skjulte fordommer. Det var en veldig ærlig og god diskusjon der ulike meninger og stemmer fikk plass. Det er lov å være uenig og ha ulike meninger. Det er viktig at forskjellige perspektiver blir hørt. Utstillingen om kjærlighet var så hyggelig.»

MiRA-senteret vil fortsette å jobbe for at likestillingsbegrepet skal forstås med utgangspunkt i et interseksjonelt perspektiv, samt inkludere minoritetskvinners virkelighet!