Minoriteter vold og traumer

På Zoom torsdag 27. mai 2021 kl. 10-11.30.

Sentrale temaer for webinaret:

–           Koronapandemiens konsekvenser for vold i nære relasjoner

–           Unge voldsofre og mangfoldig vold

–           Familievold – hvordan jobber politiet?

–           Helhetlig tilnærming til menneske og voldsoffer

Koronapandemien har ført til en økning i vold i nære relasjoner i Norge. Nedstengningen av samfunnet har også gjort det vanskeligere å bekjempe og forebygge vold og overgrep. MiRA-Senteret mottar henvendelser daglig fra kvinner og unge jenter i utfordrende livssituasjoner som ønsker hjelp og veiledning. I tillegg til dette, blir vi ofte kontaktet av hjelpeapparatet som ønsker råd i enkeltsaker eller økt kunnskap om minoritetsperspektivet. Med over 30 års erfaring innen minoritetstematikk ønsker MiRA-Senteret å dele sin kunnskap om vold mot kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn.

Synes du webinaret høres spennende og relevant ut for deg? Vi ønsker deg velkommen til å delta! Det er gratis påmelding og påmelding sendes til ungejenter@mirasenteret.no.

Førstehjelpberedskap i minoritetsbefolkningen – hvorfor er deres bidrag viktig og avgjørende? 

På Zoom tirsdag 01.juni kl. 13.00-14.30

Forskning viser at mennesker med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i drukningsulykker og andre ulykker som kunne blitt forhindret med livreddende førstehjelpskunnskap. Derfor har MiRA-Senteret de siste årene hatt et stort fokus på livreddende førstehjelp. I 2019 ble vi en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv» har flere kvinner med minoritetsbakgrunn engasjert seg og jobber forebyggende. Som en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv!» bidrar MiRA-Senteret med å styrke minoritetskvinners engasjement og kompetanse rundt tema førstehjelp og sikkerhet.

I dette webinaret kommer du til å høre mer om MiRA-Senterets førstehjelpsarbeid og hvorfor det er viktig det er å inkludere minoritetskvinner aktivt i dette arbeidet.

Det er gratis å delta og påmelding sendes til ; post@mirasenteret.no innen 29.mai