Velkommen til webinar om digitalt utenforskap og hvilke utfordringer dette skaper til å opprettholde god helse og livskvalitet i et livsforløp for minoritetskvinner

Kjære interesserte,

Forskning viser at minoritetskvinner har lavere digitale ferdigheter sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Særlig eldre minoritetskvinner med begrenset norskkunnskap og systemforståelse, kan det være vanskelig å få tilgang til nødvendig helseinformasjon, og dermed vanskelig å opparbeide seg god helsekompetanse gjennom et livsforløp. For å opprettholde god helse og livskvalitet er vi nødt til å fokusere mer på gruppene i samfunnet med begrenset helsekompetanse.

Mangel på kontroll eller innsyn i egen helsesituasjon på grunn av lave eller manglende digitale ferdigheter, er et økende problem. I dette webinaret vil vi belyse viktigheten av at alle har tilgang helseinformasjon uavhengig språknivå, digitale ferdigheter og sosioøkonomisk status. Vi vil også dele konkrete råd gjennom Senterets mangeårige erfaring på feltet, til hvordan kan hjelpeapparatet kan være med på å bidra til å øke minoriteters helsekompetanse i fremtiden, med mål om et mer likeverdig helsetjenestetilbud for alle.  

Det er gratis å delta. Send gjerne invitasjonen videre til andre interesserte.

 Send påmelding til radgiver@mirasenteret.no innen onsdag 25.januar kl. 11