I anledning kommune- og fylkestingsvalget har MiRA-Senteret helt siden lanseringen i april arbeidet målrettet med å mobilisere kvinner med minoritetsbakgrunn til å gjøre en forskjell. Vårt mål er at på valgdagen 9. september 2019 går hundrevis av kvinner med minoritetsbakgrunn til valgurnene og bruker sin stemmerett. Fredag, 23. august reiste vi til Haugesund for og informerere om stemmerett og valgsystemet i Norge å inspirere enda flere til å bruke sin stemmerett. 

På vårt foredrag i Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus i Haugesund deltok over 70 personer, både kvinner og menn fra voksenopplæring og introduksjonsprogram. Deltakerne fikk innblikk i hovedtrekk i det politiske systemet i Norge, hvilket ansvar kommunene har og vi snakket om viktigheten av å sette seg inn i politiske saker som angår en selv i eget dagligliv og slik ved å bruke sin stemme kunne være med å påvirke viktige saker i ens egen hverdag. Mange av deltakerne ønsket også mer praktisk opplæring i hvordan man kan stemme, og ved bruk av vår selvlagde «stemmeurne» fikk alle som ønsket prøvd seg på å fylle ut en stemmeseddel.  Avslutningsvis hadde vi også en quiz som utfordret deltakerne i spørsmål relatert til kommune- og fylkestingsvalg.

Lørdag tok vi med oss valgopplæringen ut i Haugesund sentrum og de mange forbipasserende som kom innom vår stand ga tilbakemeldinger om at dette var svært nyttig og at de ville dele sin kunnskap videre for å kunne inspirere enda flere til å bruke sin stemmerett.

Vi oppfordrer alle til å ta veien til valgurnene, 9. september!

Godt valg!