Jobber du med minoritetsfamilier eller vold i nære relasjoner?

MiRA-Senteret inviterer fagpersoner og institusjoner til vår nasjonale dialogkonferanse – Barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i oppdragelsen.

Dialogkonferansen er et viktig ledd i vårt treårige prosjekt Minoriteter og vold – Barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i oppdragelsen.

Prosjektet har hatt forbyggende psykisk helsearbeid for mødre og barn med minoritetsbakgrunn og vold mot barn i minoritetsfamilier som overordnet mål. Hovedfokus for prosjektet har vært trening av minoritetsmødre til å bli selvstendige veiledere i sitt nærmiljø, og kursing av sosial- og helsearbeidere. I tillegg til dette har prosjektet lykkes med å skape åpen kommunikasjon mellom mødre og barn.

Sted: Clarion Hotell Royal Christiania, Oslo

Dato: Fredag 19.oktober

Tid:    08.30-16.00

En av de viktigste målsetningene med dialogkonferansen er å skape åpen kommunikasjon mellom hjelpeapparatet og minoritetsbefolkningen. Vi ønsker å synliggjøre verdien av den kunnskapen og erfaringen som er samlet inn i løpet av prosjektets tre år. Dette er et viktig dialogmøte da det vil sette rammer for et videre samarbeid mellom forskjellige etater som jobber med vold i nære relasjoner.

Velkommen!

Konferanseavgift er kr. 300. For studenter/arbeidsledige:100 kr. Du kan betale inn til kontonr. 1607.55.52665, eller be om å få tilsendt faktura. Vi håper dere holder av datoen og sender påmelding til krisehjelp@mirasenteret.no innen 12.oktober.

Se program her