Under dialogkonferansen den 19. oktober, lanserte MiRA-Senteret håndboken Til Barnas beste – en håndbok om forebyggende arbeid mot vold i barneoppdragelsen hos minoriteter.

I denne håndboken presenterer vi noen sentrale temaer fra det treårige prosjektet ”Minoriteter og vold – barn og mødre med minoritetsbakgrunn og vold i oppdragelsen”. Vi søker å dele erfaringer fra samtaler med mødre med minoritetsbakgrunn og deres opplevelse av hjelpeapparatet.

Hvert kapittel avsluttes med diskusjonstema som kan benyttes i forbindelse med workshops eller gruppearbeid på skolen. Vi håper dette kan være til nytte både for hjelpeapparatet og kvinner med minoritetsbakgrunn.

Håndboken er gratis, og det vil snart bli mulig å bestille den fra vår nettside. Inntil videre kan håndboken bestilles ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no. En rekke andre gratisbrosjyrer, håndbøker og DVDer er også tilgjengelig fra vår nettside www.mirasenteret.no.

hndbok_bilde