Kvinnedagen, 8. mars har alltid vært en viktig feiring for kvinner og unge jenter på MiRA-Senteret. Sammen med en samlet kvinnekvinnebevegelse er minoritetskvinnebevegelsen i dag en selvfølge i 8.mars toget, og vi peker hvert år på viktige hovedutfordringer som vi ser treffer minoritetskvinner spesielt hardt i det norske samfunnet.

Gjennom MiRA-Senterets hovedparole: «Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntekstkravet for permanent opphold!» ønsket vi i år å sette fokus på inntektskravet for permanent opphold av kvinner som kommer gjennomfamiliegjenforening. MiRA-Senteret mener at inntektskravet for permanent opphold går på rettssikkerheten løs, der rettssikkerheten blir en salgsvare som gir noen forrang foran andre. Samtidig ser vi at utlendingsloven brukes som et kompromiss av mange politikere. Som en av flere innstramminger i utlendingsloven, møter minoritetskvinner nå både krav om selvstendig inntekt, krav om hvilken type inntekt dette skal være og en 3-års regel som i praksis gjør mange minoritetskvinner fullstendig avhengige av sine menn i lang tid.

Dans for fellesskapet i årets 8.mars-tog

MiRA-Senterets parole var en av flere paroler som skapte god stemning og felleskap blant kvinnene og menneskene som deltok i toget. Da årets 8.mars- tog igjen tok deltakerrekord, med hele 14 000 mennesker ble ventetiden litt lang på Youngstorget. Da satte MiRA-Senterets kvinner i gang musikk og dans og fikk flere andre deltakere med seg i en ringdans fylt med jubel og glede som ga deltakerne en følelse av å komme enda tettere sammen under markeringen. Sammen kunne vi igjen delta på en viktig markering som synliggjorde viktige utfordringer i det norske samfunnet i dag og vi ble igjen minnet på at hver stemme og hver persons deltakelse teller.

MIRA-Senterets kvinner vil stå sammen og fortsette å sette fokus på viktige utfordringer, på tross for at mange møter både rasistiske kommentarer og trakasseringer. Vi skal ikke la våre stemmer stilne og gleder oss til et år fullpakket av viktige markeringer for likestilling, rettssikkerhet, økonomisk selvstendighet og fokus på minoritetskvinners ressurser i det norske samfunnet.

Vi har fortsatt mange og essensielle kamper å ta! Sammen er vi sterke.