25. november arrangerer MiRA-Senteret en nasjonal dialogkonferanse om menns forebyggende arbeid mot vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Her kan du finne mer informasjon om hvem som deltar og hva de har å bidra med i dette viktige arbeidet.

audunAudun Lysbakken
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken skal åpne dialogkonferansen. Som likestillingsminister har Lysbakken jobbet hardt for arbeidet mot vold mot kvinner. Han er utnevnt til Hvitt Bånd ambassadør og uttaler seg sterkt på området: ”så lenge det finnes kvinner som utsettes for vold, kan vi ikke oppnå likestilling mellom kjønnene – verken i nord eller sør”.

fakhra2Fakhra Salimi
Fakhra Salimi er grunnlegger og leder av MiRA-Senteret. Hun har mer enn 30 års erfaring i arbeidet for minoritetskvinners rettigheter og deres arbeid for likestilling i det norske samfunnet. MiRA-Senteret har siden opprettelsen jobbet mot overgrep mot minoritetskvinner og har spesialkompetanse innenfor temaer som kjønnsbasert vold i minoritetsmiljøer, tvangsekteskap og omskjæring
akhtar

Akhtar Chaudry
Akhtar Chaudhry er stortingsrepresentant samt medlem av SVs Etnisk Likestillingsutvalg.
Chaudhry har spesielt markert seg i kampen mot institusjonell rasisme og vold og overgrep mot kvinner. På konferansen skal han snakke om likestilling og menns ansvar i dette arbeidet.

Bashe_2Bashe Musse
Bashe Musse sitter i Oslo bystyre for arbeiderpartiet og er leder av Somalisk Nettverk. Han har i mange år jobbet med ungdom og forebyggende arbeid mot vold og er en talsperson for det somaliske samfunnet i Norge. På konferansen vil Musse dele sine erfaringer fra sitt arbeid med oss.

 

reformReform/Hvitt bånd
Reform er et ressurssenter for menn som bistår menn i en vanskelig livssituasjon gjennom samtaler, øke menns valgmuligheter og formidle kunnskap.
Hvitt_bandHvitt Bånd er en kampanje driftet av Reform som jobber mot menns vold mot kvinner og seksuell trakassering. Gjennom bevisstgjøring og etablering av gode rollemodeller jobber Hvitt Bånd for å endre holdninger, skape positivt engasjement, øke kunnskap og stimulere arbeidet mot vold. Gjermund Skaar, kampanjeleder i Hvitt Bånd skal holde innlegg på konferansen om sinnemestring og vold mot kvinner. Senere på dagen blir det holdt en workshop på samme tema som skal styres av Reform.

Fuad_NahdiFuad Nahdi
Fuad Nahdi er født og oppvokst I Kenya. I 1983 flyttet han til Storbritannia hvor han nå jobber som sjefsredaktør for det muslimske magasinet Q-news og leder organisasjonen Radical Middle Way. Radical Middle Way promoterer en moderat forståelse av islam, som passer inn i det 21. århundre. Det er også en møteplass for unge muslimer hvor de kan debattere synspunkter og trygt stille vanskelige spørsmål. Gjennom sitt arbeid kjemper Nahdi mot islamsk ekstremisme. Han kommer til Oslo og dialogkonferansen for å snakke om religion og vold mot kvinner og hvordan menn kan være med på å forebygge vold i nære relasjoner.

zubeydeZubeyde Demirörs
Zubeyde Demirörs jobber som prosjektleder for Sharaf hjältinnor, et prosjekt under Fryshuset i Sverige. Fryshuset er en organisasjon for ungdommer, med etablerte sentere rundt omkring i Sverige. På sentrene kan ungdommene utrykke seg kreativt, jobbe med sosiale prosjekter, snakke om problemer og mye mer. Sharaf hjälter/ hjältinnor er et prosjekt som jobber med å forandre ungdoms holdninger, spesielt i forhold til ære, for å forebygge vold i nære relasjoner. Demirörs kommer til konferansen for å dele sine erfaringer fra deres arbeid, noe vi kan ta med oss videre i arbeidet i Norge.