MiRA-Senteret har i alle år jobbet for å styrke kvinner og ungejenter med minoritetsbakgrunn. Vi har derfor arrangert mange empowerrmentsrettede kurs og workshops som våre brukere har hatt stor nytte av. Høsten 2012 var intet unntak og vi arrangerte to spennende kurs for ungejenter og eldre kvinner.

Vi var så heldige å få Nina Engelsen som instruktør for begge disse kursene. Nina er utdannet fysioterapeut og har over 20 års erfaring innen yoga, meditasjon og Yogfilosofi, i tillegg til 15 års erfaring med Somayog.

Kurset for ungejenter var ” DIN INDRE KRAFTKILDE”. Kurset tok utgangspunkt i at kroppen, stemmen, intensjonen for livet allerede har en retning, vet hva den liker og hva den vil. Man trenger bare å lære å lytte til den. I møtet med oss selv, gjenfinner vi vår egen stemme og kommer i kontakt med kraften til å stå i den vi er. For kraften er der. Den trenger bare anerkjennelse og rom for å blomstre.

Det ble fokusert på kreativ utforskning og oppdagelse av en selv for å frembringe og gjøre plass for ens indre veiviser og iboende kraftkilde.

Kurset for voksne kvinner var ”SPONTANITET OG GLEDE I HVERDAGEN”

Temaet for dette kurset er hvordan man kan åpne for større glede i hverdagen gjennom å tillate spontanitet og kreativitet i dagliglivet og gi rom for og utforske hvem man er i seg selv, uavhengig av tillærte ideer og tankesett.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var kjempepositive og det var flere som uttrykte et ønske om å være med på flere slike kurs.

kurs