Minoritetsmødre krever å bli hørt i barnevernssaker!

MiRA-Senteret har i første del av 2012 arrangert flere samtalegrupper for mødre med minoritetsbakgrunn. Samtalegruppene er en del av prosjektet Minoriteter og vold i barneoppdragelsen som er støttet av Extrastiftelsen.

I flere år har MIRA-Senteret gjennom krisehjelp og rådgivningsarbeid møtt kvinner som har hatt tøffe møter mMiRA_071ed barnevernet, og et sentralt tema i disse samtalegruppene ble nettopp møtet med barnevernet. I gruppene har vi hørt sterke skildringer fra kvinner som har hatt ubehagelige møter med barnevernet. Mødrene forteller at de føler seg mistenkeliggjort allerede ved det første møtet med barnevernet. Dette gjør at tilliten til barnevernet blir svekket og dermed blir et samarbeid mellom mødrene og barnevernet veldig vanskelig.


Generelt har mødrene et veldig dårlig inntrykk av barnevernet, og alle har hørt mange skrekkhistorier om hvordan barnevernet tar barn fra innvandrerforeldre. Flere av mødrene uttrykte at de var redde for barnevernet og at det går utover deres evne til å være en god mor da de hele tiden er engstelige for at noen skal komme og ta barna deres. For mange av mødrene var det første gang de uttrykte disse følelsene og de var lettet over å kunne sette ord på sine redsler og samtidig få støtte av andre kvinner som også føler det slik.

Mødrene var enige om at de kunne lære mye av dele historiene sine, men at de skulle ønske at barnevernet også kunne ta lærdom av deres erfaringer slik at mødre med minoritetsbakgrunn blir hørt i barnevernssaker.
MiRA-Senteret håper på å kunne fortsette med samtalegrupper, da det er en viktig del av vårt forebyggende psykiske helsearbeid.