Det har vært 116 anmeldte overfallsvoldtekter i Norge hittil i år. Dette har ført til mediaoppslag etter mediaoppslag om forebygging, skyld og fakhrasalimi_smalletterforskning. Igjen sitter jenter og kvinner som ser seg over skulderen hver gang de går alene hjem i mørket, kjøper seg voldsalarm eller velger å ikke gå ut i det hele tatt.

Det kan ikke betviles at disse overfallsvoldtektene gir grunn til bekymring. Det er et grovt og krenkende overfall mot et enkeltindivid som blir skadet fysisk og psykisk, samtidig som det er et skadende overgrep mot et samfunn som blir frihetsberøvet av å leve i frykt. Allikevel er det viktig å sette overfallsvoldtektene i perspektiv; de er bare den helt øverste tuppen av isberget i statistikken på seksuelle overgrep spesielt, og vold mot kvinner generelt.

Derfor mener MiRA-Senteret at selv om det er positivt med tiltak som mer politi i gatene, flere natteravner, grupper på sosiale medier som jobber mot overfallsvoldtektene og kjente menn som sier i fra, gir ikke dette langvarige løsninger på et langvarig problem. Som historien viser; bølger av overfallsvoldtekter kommer og går, mens generell vold mot kvinner består.

For å ende vold mot kvinner trenger vi langvarige, holdningsskapende og forebyggende kampanjer, der menn aktivt deltar i arbeidet mot vold begått av menn. Slike kampanjer er viktig for bevisstgjøring, holdningsendrende arbeid blant menn, og spesielt da blant minoriteter hvor temaet kan være mer tabu og hvor vold mot minoritetskvinner ofte består av flere dimensjoner. I tilegg til de fysiske og psykiske skadene, opplever flere skam og redsel for å innrømme volden, noen blir frosset ut av sin omgangskrets mens andre mangler en omgangskrets å støtte seg til i første omgang. I tillegg kan dette forebyggende arbeidet bidra til å begrave ødeleggende holdninger i det norske samfunnet om at vold er akseptert innenfor visse religioner og kulturer.

MiRA-Senteret har derfor tatt initiativ til den første konferansen til å omhandle dette temaet; Menns engasjement i forebyggende arbeid mot vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Ved å belyse temaer som vold og ære, sinnemestring og likestilling og ved å invitere minoritetsmenn som Akhtar Chaudry og Bashe Musse til å komme og snakke, ønsker vi å sette temaet på dagsorden, og få menn til å gripe tak i situasjonen. Sammen med alle foredragsholderne, inviterte fagpersoner og andre interesserte håper MiRA-Senteret med denne konferansen og starte et videre arbeid med mennene, hvor vi sammen kan jobbe for å forebygge vold mot kvinner.

 

Fakhra Salimi

Leder, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn