En ny lov vil medføre svekket kvalitet på omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Barne- og likestillingsdepartementet fremla forslaget om en ny lov for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i august i år. I forslaget mener departementet at det er behov for et nytt regelverk som regulerer bo- og omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år løsrevet fra ordinære barnevernsinstitusjoner.

MiRA-Senteret støtter ikke forslaget om å innføre en ny lov om omsorgssentre som tas ut av barnevernloven, da vi mener at det vil medføre en rekke uheldige konsekvenser på kvaliteten på omsorgen, krav til bemanning og standarden på lokalene. Vi mener også at norske myndigheter, ved å innføre en slik lov, sender ut signaler om at enslige mindreårige som søker asyl til Norge ikke er like mye verdt som andre barn.

Les MiRA-Senterets høringsuttalelse til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere her.