I helgen arrangerte bydel Søndre-Nordstrand Vær Stolt-festivalen. MiRA-Senteret var på plass i det som var en todagers feiring av et godt lokalmiljø der folk støtter hverandre og deltar i fellesskapet, uansett bakgrunn, hudfarge og tro.

IMG 1326Både ansatte og frivillige på MiRA-Senteret var med på å formidle vårt arbeid knyttet til integrering, involvering og mangfold for minoritetskvinner. Ettersom MiRA-Senteret har en pågående valgkampanje som heter «Din stemme- din makt» var Vær Stolt-festivalen en fin arena for MiRA- Senteret til å gi valgopplæring. Det var flere kvinner som ønsket å vite mer om det politiske landskap i Norge og viktigheten av å bruke stemmeretten sin. Dette hjalp MiRA-Senteret dem med!

MiRA-Senteret er stolte over å kunne bidra til å engasjere kvinner på steder slik som Vær Stolt-festivalen. Kvinnene som MiRA-Senteret var i kontakt med uttrykte stor takknemlighet overfor Senterets ulike tilbud og aktiviteter for minoritetskvinner og mente at «MiRA-Senteret er et senter alle kvinner bør vite om».

Vær Stolt festivalen 2 - KopiMed god mat fra alle verdenshjørner, hyggelige samtaler og fin musikk fra både kjente og ukjente artister takker MiRA-Senteret for at vi fikk lov til å delta på festivalen og for alle vi var i kontakt med. Ønsker du å vite mer om valgkampanjen til MiRA-Senteret kom på MiRA-Senterets seminar på Melahuset 8. juni. Da vil politikere fra de største partiene i Norge delta i paneldebatt i det som skal handle om globalisering og migrasjon- idealer og virkelighet knyttet til innvandrerkvinner.