Valgopplæring på MiRA-Senteret har blitt en viktig del av vårt politiske bevisstgjøringsarbeid rettet mot minoritetskvinner. Vi er allerede godt i gang med årets valgstrategikampanje: «Din stemme- Din makt!», og har nå satt opp valgurne i våre lokaler.

Valgopplring - Kopi

Mange unge jenter og voksne kvinner med minoritetsbakgrunn har manglende kunnskap om hvem som er stemmeberettiget og hvordan en praktisk avgir stemme ved valgdagen. Dette fører til at mange lar være å stemme. På MiRA-Senteret har vi derfor siden 2011 jobbet strategisk i forkant av valg for å mobilisere minoritetskvinner til valgdeltakelse.

Praktisk valgopplæring har vist seg å være essensielt for å få minoritetskvinner til å bruke sin stemmerett og vi tilbyr derfor også i år praktisk informasjon og viser stemmeprosessen med «stemmesedler» og valgurne som vi har lånt fra Oslo Kommune. Valgkampanjen «Din stemme- Din makt» inneholder i år også mobiliserings- og dialogmøter, stands og valgdueller og vårt spennende seminar om Globalisering og migrasjon på Melahuset, 8. juni.

En sentral gruppe for oss i år er unge jenter, da unge jenter med minoritetsbakgrunn ved de siste valgene har hatt en lavere valgdeltakelse enn øvrig befolkning på samme alder. Gjennom å engasjere unge jenter direkte som frivillige både ved arrangementer og på stand håper vil vi bidra til å øke deres bevissthet om viktigheten av å delta i demokratiske prosesser og å bruke sin stemmerett.

Nytt for året åpner også Oslo Kommune et opplæringssenter i forhåndsstemmeperioden 10. august til 8. september i Rådhuset. Her kan besøkende grupper få praktisk valgopplæring. MiRA-Senteret er meget glad for å se at vår valgopplæring inspirerer og ser frem til å besøke opplæringssenteret sammen med våre frivillige i august.

 

Ønsker du å delta på vårt seminar «Globalisering og migrasjon – idealer og virkelighet»? 

Se program og informasjon her!