Politikermøte, MiRA-senteret, onsdag 26. juni 2013

Trine Skei Grande, partileder og stortingsrepresentant

Anne Solvik, personlig rådgiver for Trine Skei Grande

Guri Melby, 3. kandidat for Venstre i Oslo og leder for utarbeidelse av partiprogrammet

– Når jeg blir statsråd så må du ringe meg og minne meg om at jeg har lovet at vi skal utrede tre års-regelen, sa Venstres partileder Trine Skei Grande i dialogmøte på MiRA-Senteret.26.6.2013 Dialogmøte Venstre 028

Venstre har vært en viktig støttespiller for MiRA-senteret i Oslo kommune og var siste parti ut i senterets serie av lunsjmøter med de politiske partiene. Selv kunne ikke partilederen være med fra starten, men det var hennes personlige rådgiver Anne Solvik og 3. kandidat Guri Melby. De oppfordret MiRA-kvinnene til å øve innflytelse på partienes programarbeid, et arbeid Guri Melby har hatt ansvar for det siste året.

– Prosessen har pågått i et drøyt år, og den er mulig å påvirke, forklarer hun.

– Politikere har ikke de beste svarene på alt, vi trenger innspill fra aktører som dere for å finne frem til de beste løsningene. Men da må dere med tidlig i prosessen, da er det lett å påvirke. Nå er programmet ferdig og politikken for neste periode bestemt.

Bedre karriere for lærere

Melby vil gjerne høre hva minoritetskvinner mener, og regner med at de er opptatt av de samme sakene som alle andre velgere – og ikke bare integreringspolitikk. Det kan MiRA-kvinnene bekrefte. For Venstre er skole og miljø viktig, og særlig skole ligger også minoritetskvinnenes hjerter nær.

– For å kunne gi alle like muligheter i et samfunn, så må vi ha en god skole som gir alle disse mulighetene, også de som av ulike grunner ikke får den backingen de trenger hjemme, mener Melby. Venstre mener at kvalitet handler om å få bedre lærere, og ikke nødvendigvis flere timer eller valgfag. Kvinnene rundt bordet nikker, men lurer samtidig på hvordan Venstre har tenkt å sørge for at gode lærere fortsetter å jobbe i skolen og ikke lar seg friste av høyere lønn andre steder.

– Vi ønsker at lærere skal ha en mastergrad og at utdanningen må utvides til fem år. I tillegg må flere kunne ta etterutdanning, ufaglærte lærere må få det formelle på plass og det må være mulig å få et karriereløp i skolen. Det vil påvirke lønnsnivået og status. Samtidig bør politikerne blande seg mindre i lærernes arbeid og slutte med detaljstyring. Vi må stole på lærernes kompetanse, akkurat som vi stoler på at leger kan det de driver med, mener venstrepolitikerne. MiRA-senterets leder Fakhra Salimi etterlyser også tiltak for å få flere lærere med minoritetsbakgrunn inn i skolen.

Facebook 26.6.2013 Dialogmøte Venstre 022

Domstolliknende asylbehandling

Debatten er engasjert og mange har mye på hjertet idet partileder Trine Skei Grande omsider ankommer etter en time. Hun blir mottatt med applaus, og spørsmål om asylbarn og papirløse asylsøkere. Partilederen er enig i at dagens asylpolitikk ikke er god nok.

– Jeg mener at man skal ha en rettferdig politikk som handler om at enten så er du her eller så skal du ikke være her. Og skal du ikke være her så skal du returneres og gjerne så fort som mulig etter at søknaden er behandlet riktig, sier hun, og legger til at hun ønsker en omlegging der første instans for asylsøkere blir en mer domstolliknende behandling med advokathjelp. Hun tror det vil medføre at flere forteller sin sanne historie og unngår å ødelegge sin fremtid med løgn eller utelatt informasjon.

– Slik ville vi heller ikke fått disse store problemene med asylbarn som er her lenge. Og kan du ikke returneres, mener jeg du må jobbe og bo i Norge. Samfunnskontrakten i Norge er at man jobber og betaler skatt og så får man noen rettigheter tilbake. Det må gjelde for alle, jeg mener det er grunnleggende feil at folk ikke skal jobbe, sier Trine Skei Grande, som også mener at alle barn skal ha fastlege og alle må få nødvendig helsehjelp. Partilederens erfaring er at praksis er veldig ulik og at noen asylsøkere får avslag når de trenger livsviktig behandling.26.6.2013 Dialogmøte Venstre 056

Frihet og hijab

Integrering og rasisme er temaer som er viktige for Venstre, som blant annet kan gå inn for kvotering i arbeidslivet, men vokter seg for å skulle blande seg for mye i folks privatliv. Partilederen har møtt kvinner som tvinges til å bruke hijab eller som nektes å ta i bruk hodeplagget av sine respektive ektefeller, uten at hun vil diktere hva som er lov. Hun vil at folk skal få velge selv, også disse kvinnene. Samtidig er hun ikke begeistret for hijab på småjenter, men mener likevel ikke det er statens oppgave å forby alt den ikke liker. For henne er dialog mellom mennesker og retten til å velge selv viktigst, og hun har stor respekt for andre menneskers valg også når hun selv er sterkt uenig.

Når MiRA-senteret etterlyser muligheten for å ta introduksjonsprogrammet på deltid, synes partilederen det er en god idé. Hun og Venstre har allerede gitt sin tilslutning til at introduksjonsprogrammet bør være for alle, også de som kommer på familiegjenforening. Det er musikk i MiRA-lederens ører, som nå vil diskutere utlendingsloven og en MiRA-senterets fanesaker: tre års-regelen.

Vil utrede tre års-regelen

– Vi får veldig mange meldinger om vold i nære relasjoner og arbeider både forebyggende og med krisebehandling, forklarer hun.

– I de første tre-fire årene etter innvilget familiegjenforening er minoritetskvinner særlig sårbare, fordi de ikke får selvstendig oppholdstillatelse før det er gått tre år og er avhengig av sin ektefelle. Mye vold og trakassering skjer i denne perioden. MiRA-senteret ønsker at denne tre års-regelen oppheves, eller i hvert fall reduseres. I Sverige har myndighetene gjort en utredning på deres respektive to års-regel og har konkludert med at den må reduseres til ett år. Tilsvarende diskusjon har vi ikke i Norge, her mener myndighetene at unntaksregler er tilstrekkelig. Kunne Venstre i posisjon tenke seg å endre på dette?

Trine Skei Grande skulle gjerne endre den regelen, og minner om at det var Venstres justisminister Odd Einar Dørum som i sin tid fikk innført unntaksbestemmelsene for folk som opplever vold.

– Men å få myket opp regelverket er likevel vanskelig, da er det lettere å få til utredninger, innrømmer partilederen. En utredning ville være svært velkomment.

– Da lager vi en deal, fastslår partilederen, henvendt til senterleder Fakhra Salimi.

– Når jeg blir statsråd, så ringer du meg og minner meg på det.

– Avtale!