Det er så fint å få være med, sier en av deltakerne ved MiRA-Senterets tilbud om trening i basseng. Svømmetrening er en av mange tilbud på MiRA-Senteret i høst, i samarbeid med bydel Søndre Nordstrand. Vi møter kvinnene ved Kantarellen Bo- og Rehabiliteringssenter. De gleder seg til en aktivitet som ikke alltid er like lett å få delta på. Mange kvinner med minoritetsbakgrunn kan ikke svømme og deltar heller ikke i svømmerelaterte S1aktiviteter av ulike årsaker.  Mange etterlyser aktiviteter i nærmiljøet som gir god fysisk trening og velvære, og ikke minst livsviktig kunnskap. Kunnskapen er en viktig kilde til at barn også får tatt del i slike aktiviteter, og lært seg å svømme.

Kom igjen, gå i en sirkel, sier instruktøren Camilla til deltagerne. Kvinnene  går rundt og rundt, noen mot klokka, andre med. De ler høyt. Det er lett å se at de trives som fisken i vannet!

Det er både til barnas og lokalsamfunnets beste at kvinner blir trygge i, og rundt vann. Vi håper flere bydeler vil samarbeide om å gi et godt svømme/bade- tilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn. 

Vi på MiRA-Senteret vil jobbe for å kunne fortsette å gi kvinner med minoritetsbakgrunn dette tilbudet! Vi håper flere blir med på laget og oppfordrer bydeler, organisasjoner og idrettslag, og ikke minst politikerne å legge til rette for at svømming skal bli en fast aktivitet i lokalmiljøet.

 «Den aller største rikdom er god helse» 

 

 

 

s2