Image

Internasjonalt 

MiRA-Senteret driver både internasjonalt humanitært hjelpearbeid og internasjonalt påvirkningsarbeid, samarbeid og nettverksbygging. Vi uttaler oss om internasjonale forhold som særlig angår minoritetskvinner i Norge og vi deltar på internasjonale konferanser for å synliggjøre minoritetskvinners situasjon i Norden. MiRA-Senteret har også konsultativ status i ECOSOC i FN og engasjerer seg aktivt i CSW (Commission on the Status of Women) sine møter.

MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål, og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene, eller ønsker bestille slike tjenester, kan du ta kontakt for MiRA-Consult her.