Image

Det er et tankekors for oss på MiRA-Senteret å oppleve at selv om arbeidsledigheten i Norge gjennom de siste årene har gått ned både i den etnisk norske befolkningen og blant minoriteter som gruppe, så er forholdet mellom de to grupperingene ikke blitt mindre. Mange arbeidstakere med minoritetsbakgrunn sliter med en eller flere dårlig betalte deltidsjobber, dårlige arbeidsforhold- og kontrakter, eller med å ikke få jobber de i utgangspunktet er kvalifiserte for, både faglig- og erfaringsmessig.

Minoritetskvinner er overrepresentert i såkalte lavstatusjobber som rengjøring og omsorgsyrker i helse- og sosialsektoren, og i senere tid brukes særlig mange som hushjelpere – og gjerne under dekke av å være au pair.

Dersom du føler deg diskriminert på arbeidsmarkedet, på arbeidsplassen, eller har spørsmål knyttet til yrkesvalg- og muligheter, kan du ta kontakt med oss. Vi tilbyr gratis samtale med advokat og veiledning med terapeut. Vår kontaktinformasjon finner du her.

MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål, og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene, eller ønsker bestille slike tjenester, kan du ta kontakt for MiRA-Consult her.