Med kampanjen «Min kropp – Mine grenser» ønsker MiRA Senteret å bekjempe vold mot kvinner ved å sette fokus på et kunnskapsløft rundt seksuell helse og grensesetting.

Hva er kampanjen «Min kropp – Mine grenser»?

Vi mener det er avgjørende å styrke minoritetskvinners seksuelle helse, og at et kunnskapsløft og et empowerment rettet tiltak vil være det beste selvforsvaret mot grenseoverskridende hendelser.

Minoritetskvinner er en heterogen gruppe med ulike tilnærminger til tema. Det er avgjørende for at hjelpeapparatet skal klare å møte kvinner og unge jenter for den de er, og slik forebygge seksuell uhelse, at hjelpeapparatet har inngående kunnskap om hvor skoen trykker for disse kvinnene i relasjon til seksualitet.

For en helhetlig inngang består kampanjen av kvalitative og kvantitative intervjuer som gir hjelpeapparatet et nyansert, ærlig og mangefasettert innblikk i minoritetskvinner og unge jenters eksisterende forhold til seksualitet og seksuell helse. Her deles ærlige erfaringer, refleksjoner, frykter, håp og engasjement som vil gi hjelpeapparatet styrket kunnskap til å møte kvinner og unge jenter med utfordringer knyttet til seksuell helse. Utdrag fra disse intervjuene vil gi hjelpeapparatet et nyansert, ærlig og mangefasettert innblikk i de ulike inngangene til tema seksuell helse. Dette materialet med totalt nær 60 respondenter fra senterets nettverk, vil avsløre en hel del om meningene til kvinner og unge jenter om tema.

For å møte de unge jentene og kvinnene, har MiRA-Senteret lansert 5 kampanjepakker med doaviser.

Kampanjepakkenes tema er:

  1. Grensesetting (klar til bestilling!)
  2. Medisinske smertelidelser
  3. Sosial kontroll
  4. Opplysning om vold
  5. Oppmuntring til selvrefleksjon

Hver kampanjepakke består av 6 unike doaviser knyttet til det overordnede tema for kampanjepakken.

Disse unike doavisene vil oppfordre til refleksjon og ha kompetansehevende innhold. Doavisene henvender videre til faglig relevante og pålitelige kilder, som politiet, sex og samfunn, vulva.no m.fler, og samtidig til MiRA-Senterets egne sider, der hver kampanjepakke har sin egen side med utfyllende informasjon om kampanjepakkens tematikk.

Disse nettsidene oppfordrer vi også hjelpeapparatet til å lese nøye, både for å kunne plukke opp tips og lærdom selv, men først og fremst for å kunne møte kvinner eller unge jenter på best mulig måte, når doavisen sparker i gang et engasjement eller initiativ for videre samtale.

Dersom både hjelpeapparatet eller kvinnene har behov for å være anonym, vil også QR-koden på doavisene ta leseren inn på MiRA-Senterets egne nettsider der en helt gratis chat gjør det mulig å stille anonyme spørsmål til våre erfarne rådgivere.

Små animasjonsfilmer og podkaster relevant for kampanjens tematikk er også tilgjengelige.

I forbindelse med kampanjen kommer også gjerne MiRA-Senteret for å holde workshops og eller kurs til virksomheten med et opplegg tilpasset virksomhetens brukergrupper, eller ansatte. Eksempler på workshops vi har hatt tidligere er:

  • «Anatomi og skjønnhetsidealer: keramikk og dialogoppgaver»,
  • «Selvforsvar og grensesetting: kickboxing og samtaler»,
  • «Min kropp – mine grenser: konsekvensene av vold».
  • Senteret holder også jevnlige workshops/foredrag og tilpasser disse etter endt behovskartleggings-samtale.