Kampanjen «Min kropp – Mine grenser» sin fjerde pakke omhandler tema «opplysning om vold» og inkluderer:

•           Seks doaviser trykket og sendt til ditt lærested. Doavisene er spisset mot tema og sprer kunnskap og oppfordrer til selvstendig refleksjon, samtidig som den henviser og oppmuntrer til å oppsøke mer informasjon hos pålitelige fagkilder. Gjennom en QR-kode, kommer jentene og kvinnene direkte til våre nettsider for mer faglig informasjon og med mulighet til å kontakte oss i vår gratis og anonyme chat-tjeneste.

•           Foredrag, workshop og kurs om tema på en måte som er tilpasset din organisasjons brukere og målgruppe: konflikthåndtering, dialogmøter mellom kvinner/unge jenter selv og hjelpeapparatet. Kick-boksing, seiling, go-kart og paint-ball er eksempler på aktiviteter som vi har god erfaring med å inkludere i eventuelle workshoper.

•          Animasjonsfilm og podkast episoder er også inkludert.

Vi ønsker å være til nytte på en måte som passer deg og dine brukere best mulig og håper å kunne skreddersy et opplegg etter deres behov. Vi sender dere derfor dette informasjonsskrivet med tilbud om å kjøpe kampanjen fra oss.

Kampanjen koster 12 000 kr og kan bestilles ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no


MiRA-Senteret har kjempet for minoritetkvinners rettigheter og mot overgrep i over 30 år. Enten overgrepet skyldes storsamfunn og myndigheter eller voldsutøveren er i kvinnenes egne miljø.

Det finnes mange former for vold og fysisk vold er bare én type. Andre former for vold er materiell, økonomisk, psykisk, digital, seksuell, fysisk, latent, negativ sosial kontroll og strukturell vold. Konsekvensene av vold er komplekse, langvarige og alvorlige. MiRA-Senteret jobber aktivt mot alle former for vold. 

Kvinner må opplyses om de ulike formene for vold som kan ramme dem. Dette er avgjørende for at kvinner og unge jenter selv og nettverket rundt dem, kan bidra til å avdekke problematisk oppførsel og sette i gang nødvendige tiltak. Gjennom kunnskap og kompetanseheving vil MiRA-Senteret bidra til å bekjempe vold mot kvinner.

Tall fra FHI oppgir at 1 av 4 kvinner har blitt utsatt for vold. Ifølge våre egne undersøkelser ønsker 47,8% å lære mer om uønsket seksuell oppmerksomhet, mens 45,7% ønsker å lære mer om kjærestevold. 43,5% ønsker å lære mer om negativ sosial kontroll mens seksuell og digital vold ønsker 34,8% å lære mer om. Vold er fortsatt noe minoritetskvinner og jenter ønsker å lære mer om. Kvinner har gjennom våre workshops vist stor interesse for de mangefasetterte konsekvensene vold kan få.


«Kjæresten og jeg gjorde det slutt etter fire måneder sammen. Han truer med at han
skal sende bilder av meg til slektninger og familie. Bildet viste meg alene sammen med en gutt.
Hvis han sender bildet, vil det ødelegge ryktet til familien min.»

– Jente (17)

Seksuelle handlinger skal kun skje når begge har lyst, uavhengig av relasjonen mellom dem. Dette gjelder også i et ekteskap. Det er et skadelig og ulovlig overgrep om noe seksuelt skjer ufrivillig. Det finnes tre hovedtyper av seksuell vold. Seksuell trakassering, seksuell mishandling og seksuelle overgrep. Seksuell trakassering er en type psykisk vold der den ene personen presser, tvinger, skremmer eller utpresser den andre med mål om å tvinge dem til å ha seksuelle forhold til dem. Seksuell mishandling defineres som enhver situasjon der man blir tvunget til å utføre seksuelle handlinger mot sin vilje. Seksuelle overgrep er alle former for ikke-samtykkende kontakt mot en annen person sin kropp.

Under et overgrep blir dine grenser ignorert, usynliggjort og overkjørt. Det er vanlig å kjenne seg verdiløs etter et overgrep og det kan ta lang tid å finne igjen sine egne grenser. Om du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep er det vanlig å sitte igjen med mange spørsmål. Det er viktig at du har noen du kan være åpen om å stille disse spørsmålene til. Har du vært utsatt for seksuell vold har du alltid mulighet til å oppsøke et krisesenter. Et krisesenter tilbyr beskyttelse, sikkerhet råd og veiledning.

Ønsker du råd og informasjon om vold eller krisesentre, ta kontakt med oss på MiRA-Senteret, så hjelper vi deg.

Opplever du at kjæresten din snakker nedlatende til deg, sårende kommenterer hvordan du ser ut og bidrar til å bryte ned selvbildet ditt?

Dette er ikke en god kjæreste. Dette er psykisk vold. Vit også, at om noen snakker hatefullt til deg – er det en form for vold. Om noen forsøker og kontrollere deg og din oppførsel ved å true med, eller ta ting som du er glad i og kaste og ødelegge dem, er dette materiell vold. Alle former for vold er forbudt i norsk lov.

Å true andre med å dele bilder av intim karakter er ulovlig og kan politi-anmeldes.

Krev å ha kontroll og eierskap over dine egne verdier.
Er du over 15 år gammel og tjener dine egne penger har du rett til kontroll og eierskap over din egen konto og bankinformasjon. Det er økonomisk vold om noen tar fra deg kontrollen over dine eiendeler og bankinformasjon.

Har du opplevd at noen som skal hjelpe deg, ikke møter deg som det unike individet du er, men heller inkluderer stereotypiske fordommer i sin oppfatning av deg?
Du som alle andre har rett til å bli hørt for dine egne opplevelser, på individuelt og unikt grunnlag. Aldri aksepter å bli stereotypisert eller karikert som minoritet.

Vold kan få konsekvenser som:

  • Negativ selvfølelse og liten selvtillit
  • Manglende tro på egne vurderinger og virkelighetsoppfatning
  • Skam, skyldfølelse og tristhet
  • Vanskeligheter med å etablere relasjoner og for å stole på andre, sosial tilbaketrekking
  • Konsentrasjons- og hukommelsesvansker
  • Hjelpeløshet, sinne og forvirring
  • Søvnvansker, mareritt, generell tretthet og svimmelhet
  • Kroppslige plager, kroppslig traume

DinUtvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Her kan du lese mer inngående om ulike typer vold.