MiRA-Senteret er et ressurssenter som arbeider med likestilling og like rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom snart 30 års erfaring har Senteret utviklet bred kompetanse om temaer knyttet til minoritetskvinner. Dette gjelder blant annet migrasjon, rasisme og kjønn. Senteret tilbyr konsulenttjenester gjennom profesjonell veiledning, kursing, foredrag og faglige seminarer som er relevant for private og offentlige institusjoner, organisasjoner og arbeidsplasser, og andre interesserte.

Ønsker du bedre kunnskap om innvandrer- og flyktningkvinners situasjon eller om minioriteter, likestilling og integrering? Har du, din arbeidsplass eller organisasjon behov for styrket kompetanse om mangfold, mangfoldsledelse og mangfoldig rekruttering?

Les mer om våre konsulenttjenester og bestill foredrag fra oss på MiRA Consult sin egen hjemmeside.