MiRA-Senterets nyhetsbrev januar 2022

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev januar 2022

Først og fremst ønsker vi alle våre lesere et riktig godt nytt år! Nok et spennende og innholdsrikt år er lagt bak oss og MiRA-Senteret har allerede mange spennende planer for halvåret som kommer.

I månedens nyhetsbrev kan du slutte deg til MiRA-Senterets protestmarkering for å stoppe rettighetstap for minoriteter. Markeringen finner sted på Eidsvoll plass (utenfor Stortinget), 3.mars 15-17.

Du kan også melde deg på lanseringen av senterets kampanje: Min kropp- Mine grenser den 3.februar. Spennende program er ute nå. I nyhetsbrevet kan du også lese våre vurderinger knyttet til lovendringer som trer i kraft ved nyåret 2022 og våre erfaringer knyttet til tilfeldige politikontroller av unge med minoritetsbakgrunn og tanker om den nye kvitteringsordningen som skal testes ut i Oslo nå.

Har din organisasjon sluttet seg til protestmarkering for å stoppe rettighetstap for minoriteter 3. mars 2022?

Har din organisasjon sluttet seg til protestmarkering for å stoppe rettighetstap for minoriteter 3. mars 2022?

MiRA-Senteret mener at det er viktig at de sentrale menneskerettighetsorganisasjonene, innvandrer- og minoritetsorganisasjonene og kvinnebevegelsen står sammen for å stille krav til den nye regjeringen for å reversere rettighetstapet innvandrerkvinner og minoritetsbefolkningen utsettes for!

Fagforbundet, JURK, Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Skeiv Verden, LIN, Sanitetskvinnene, Uloba, Pakistansk familienettverk, OMOD, Visjon Norge, NOAS mfl. er med.

Vi håper at du og din organisasjon vil tilslutte seg markeringen for å styrke likestilling og like rettigheter til de mest sårbare kvinnene blant oss.

Les mer...

---
Program ute nå! Velkommen til lansering av kampanjen: Min kropp - min grenser!

Program ute nå! Velkommen til lansering av kampanjen: Min kropp - min grenser!

Våren 2022 tar MiRA-Senteret arbeidet med forebygging av seksuell vold et skritt lenger og lanserer 3.februar en nasjonal, intim og tilgjengelig kampanje: "Min kropp-mine grenser!" Lanseringen finner sted 3.februar 2022 kl.11-12, på Deichmannsalen i Deichmann Bjørvika og kan følges fysisk (begrenset antall, i tråd med smittvernshensyn) eller digitalt.

Les mer.

Et godt nytt år? Lovendringer som trer i kraft representerer både frem- og tilbakeskritt

Et godt nytt år? Lovendringer som trer i kraft ved nyåret representerer både frem- og tilbakeskritt

Kampen for å bedre minoritetskvinners levekår, rettsikkerhet og likestilling har alltid vært MiRA-Senterets kjernevirksomhet. Når vi beveger oss inn i 2022 er det flere nye lover som trer i kraft som vil påvirke minoritetskvinners livssituasjon og rettsikkerhet. Flere av lovendringene representerer viktige steg i riktig retning, andre absolutt ikke. Stegene i riktig retning er heller ikke store nok til å motvirke den ulikheten som har vokst fram de siste årene – ikke minst innenfor feltet utlendingslovgivning.

Les mer.

---
Tilfeldige politikontroller av unge med minoritetsbakgrunn setter varige spor – Oslo skal teste ut ny kvitteringsordning!

Tilfeldige politikontroller av unge med minoritetsbakgrunn setter varige spor – Oslo skal teste ut ny kvitterings-ordning!

Unge med minoritetsbakgrunn blir oftere stoppet av politiet enn etnisk norske, dette ble fastslått i en nordisk undersøkelse fra 2019. På nyåret skal det nå settes i gang et prøveprosjekt som skal få slutt på forskjellsbehandlingen i Oslo. Det var SV som i fjor fikk gjennomslag i budsjettforhandlingen med regjeringen om at det skal innføres et pilotprosjekt for kvitteringsordning i Oslo. Enkelte mener ordningen ikke er nok til å få til reel endring, men et skritt i riktig retning. Politiet har derimot underveis ved utviklingen av prøveprosjektet utrykt bekymring rundt en slik ordning, og mener blant annet at det kan føre til at det er med på å svekke politiets arbeid og at det heller burde utbredes bedre dialog. MiRA-Senteret mener at det er på høy tid med en endring.

Les mer.

---
MiRA 30 år siden!

MiRA 30 år siden!

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Les mer.

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev desember 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev desember 2021

Da var det tid for årets siste nyhetsbrev fra MiRA-Senteret. Vi lever fortsatt i en tid hvor en pandemi herjer verden over. 2021 reflekterer nettopp dette og året har vært både spennende og krevende, men også et år der vi har funnet fellesskap på nye måter. Vi avslutter året med et innholdsrikt nyhetsbrev med en årskavalkade fra MiRA-Senteret. Men vi ser også framover og ber dere om sette av datoer til lanseringen av kampanjen "Min kropp - mine grenser" 3.februar 2022 og til protestmarkering mot siste års innstramningstiltak i utlendingslovgivningen 3.mars 2022.

Vi vil med dette også benytte anledningen til å ønske alle sammen en riktig GOD JUL og gleder oss til et nytt spennende år. Ta vare på hverandre!

 

---
Årskavalkade 2021 fra MiRA-Senteret

Årskavalkade 2021 fra MiRA-Senteret

Koronapandemien har også preget 2021. Året avsluttes på samme måte som det startet i fjor, med mange strenge restriksjoner og en førjulstid hvor man igjen må passe på antall nærkontakter og dermed redusere sosial omgang med venner og bekjente.

Les mer...

---
Felles juleglede i pandemien for kvinner og barn

Felles juleglede i pandemien for kvinner og barn

Året er snart omme og mange går nok et år i møte med mye usikkerhet. MiRA-Senteret har gjennom hele pandemien hatt stort fokus på hverdagsglede og skape felles arena for både kvinner, unge jenter og barn til å ta del i aktiviteter og utflukter så langt det har latt seg gjøre med tanke på smittevernreglene.

Les mer...

---
Protestmarkering mot siste års innstramnings-tiltak i utlendings-lovgivningen

Protestmarkering mot siste års innstramnings-tiltak i utlendings-lovgivningen

MiRA-Senteret arrangerer 3. mars en protestmarkering foran Stortinget mot de stadige innstramningstiltakene som har blitt gjort i utlendingslovgivningen de siste årene. Den samlede konsekvensen av disse innstramningene har gått ut over minoriteters tilgang til grunnleggende rettigheter. 

Les mer...

---
Lansering av kampanjen: "Min kropp - mine grenser"

Lansering av kampanjen: "Min kropp - mine grenser"

Et viktig steg i forebyggingen av seksuell vold er å styrke kvinners seksuelle helse. Våren 2022 lanserer vi derfor den aktivt forebyggende kampanjen «Min kropp – Mine grenser». Vi deler av vår innsikt fra over 30 års arbeid på feltet og håper å vise hvor interseksjonalitetens sko trykker i relasjon til seksualitet.

Les mer...

---
Ta ordet! med Nancy Herz

#empowerment av minoritetsjenter på MiRA-Senteret

MiRA-Senterets mål har i alle år vært å jobbe med empowerment av jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Empowerment kan beskrives som en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse, liv og rettigheter. 

Les mer...

---
MiRA - 30 år siden!

MiRA - 30 år siden!

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev november 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev november 2021

MiRA-Senteret legger bak seg en svært innholdsrik måned der vi har gjennomført en rekke spennende aktiviteter. I månedens nyhetsbrev kan du lese om vårt bidrag inn i 16-dagers kampanjen mot vold mot kvinner 25.november-10.desember og flere spennende workshops og webinar om retten til et liv fritt for vold.

Du kan også lese om vår nasjonalkonferanse som ble vel gjennomført, 18.november og lese mer om vårt arbeid med rapporten: Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden som nå er lansert. 8. desember inviterer vi også til spennende digitalt seminar om tematikken og ønsker alle interesserte velkommen til å melde seg på.

---
Retten til å leve et liv uten vold!

Retten til å leve et liv uten vold!

Den 25. november var FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Kjønnsbasert vold er alvorlige menneskerettighetsbrudd, derfor markeres kampen mot vold med en 16-dagers verdensomfattende kampanje som ender 10. desember, på menneskerettighetsdagen. MiRA-Senteret tar aktivt del i denne kampanjen og vil i løpet av de 16 dagene drive en omfattende informasjons- og synliggjøringskampanje om kjønnsbasert vold, med særlig fokus på kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Følg med og ta del i kampanjen med MiRA-Senteret - nok er nok!

Les mer...

---
Minoritetskvinner overrepresentert i et digital utenforskap- MiRA-Senterets nye rapport: "Zoom in" og webinar!

Minoritetskvinner overrepresentert i digitalt utenforskap- MiRA-Senterets nye rapport: "Zoom in" og invitasjon til webinar!

I dagens samfunn florerer det av digitale muligheter og informasjon. For mange betyr dette flere muligheter og større handlingsrom i form av arbeid- og fremtidsmuligheter, men dette er langt fra virkeligheten for alle. For hva med de som ikke inkluderes i informasjonssamfunnet eller har tilgang til digitale verktøy? Det siste året har MiRA-Senteret jobbet med en kartleggingsundersøkelse for å få et innblikk i minoritetskvinners digitale virkelighet i krisetider og torsdag 18.november lanserte senteret den rykende ferske rapporten «Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden» under årets nasjonalkonferanse «virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer» på Oslo kongressenter. Onsdag 8.desember inviterer vi også til et digitalt seminar «digitalt utenforskap og minoriteter» og ønsker alle velkommen til å delta.

Les mer...

En spennende nasjonalkonferanse med fokus på digitalisering og kjønnslikestillingsutfordringer!

En spennende nasjonal-konferanse med fokus på digitalisering og kjønns-likestillings-utfordringer!

MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2021 om «Virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer» ble gjennomført både digitalt og fysisk den 18.november. Gjennom spennende foredrag og samtaler bidro konferansen til kompetanseøkning om kjønnslikestillingsutfordringer under og etter pandemien og hvordan det er å være minoritetskvinne i en hverdag som blir stadig mer digitalisert. På konferansen ble også rapporten: Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden lansert.

Les mer...

---
MiRA - 30 år siden!

MiRA - 30 år siden!

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev oktober 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev oktober 2021

MiRA-Senteret er godt i gang med høstens mange spennende aktiviteter og inviterer i månedens nyhetsbrev til en spennende nasjonalkonferanse: "Virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer" i år også med med lansering av rapporten: Zoom in - minoriteters tilgang på den digitale verden! Nå er også program ute!

Vi setter også søkelys på seksuell helse i et mangfoldig samfunn og inviterer også til webinar om førstehjelpsberedskapen.

MiRA-Senteret kommenterer også den avgåtte regjeringens statsbudsjett og håper at våre lesere  støtter oss i vår kamp for å reversere forslaget om fjerning av øremerkede midler til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet.

 

---
Program ute nå! MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2021

Program ute nå! MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2021

MiRA-Senteret ønsker med dette å invitere deg til å delta på senterets nasjonalkonferanse om virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer under og etter koronapandemien. Årets konferanse består av innlegg fra både internasjonale og nasjonale fagpersoner og på konferansedagen lanserer MiRA-Senteret også vår rykende ferske utredning: Zoom in- minoriteters tilgang til den digital verden.

Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med et begrenset antall tilstede i Oslo Kongressenter, torsdag 18.november kl. 08.30-15.30.

Les mer...

---
Seksuell helse i et mangfoldig samfunn

Seksuell helse i et mangfoldig samfunn

For mennesker er fysisk helse en god og sunn kropp, som oppnås ved hjelp av jevnlig fysisk aktivitet, god ernæring og nok hvile. MiRA-Senteret, som et nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet, har alltid hatt fokus på minoritetskvinnehelse og forebyggende helsearbeid.

Les mer...

---
Webinar: Førstehjelps-beredskap i minoritetsbefolkningen - et Empowerment- og integreringstiltak

Webinar: Førstehjelps-beredskap i minoritets-befolkningen - et Empowerment- og integreringstiltak

De siste årene har MiRA-Senteret hatt fokus på økt førstehjelpskunnskap i minoritetsbefolkningen i Norge og tilbudt førstehjelpskurs og workshops i kombinasjon med svømmeopplæring.

Les mer...

---
Den avtroppende regjeringens siste gave til frivilligheten: Ingen øremerkede midler til de nasjonale ressursmiljøene på integreringsfeltet

Den avtroppende regjeringens siste gave til frivilligheten: Ingen øremerkede midler til de nasjonale ressursmiljøene på integreringsfeltet

Regjeringen har under korona-krisen lovprist MiRA-Senteret og andre frivillige organisasjoner for deres avgjørende innsats for minoritetskvinner. Likevel foreslår den avtroppende regjeringen i statsbudsjettet for 2022 å fjerne øremerkingen av tilskudd til alle organisasjoner som får driftsmidler over post 71 «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet». 

Les mer...

---
MiRA- 30 år siden

MiRA- 30 år siden

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
Den avtroppende regjeringens siste gave til frivilligheten: Ingen øremerkede midler til de nasjonale ressursmiljøene på integreringsfeltet

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

---
Den avtroppende regjeringens siste gave til frivilligheten: Ingen øremerkede midler til de nasjonale ressursmiljøene på integreringsfeltet

Den avtroppende regjeringens siste gave til frivilligheten: Ingen øremerkede midler til de nasjonale ressursmiljøene på integreringsfeltet

Regjeringen har under korona-krisen lovprist MiRA-Senteret og andre frivillige organisasjoner for deres avgjørende innsats for minoritetskvinner. Likevel foreslår den avtroppende regjeringen i statsbudsjettet for 2022 å fjerne øremerkingen av tilskudd til alle organisasjoner som får driftsmidler over post 71 «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet».  

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
PROGRAM UTE NÅ! Meld deg på årets nasjonalkonferanse med MiRA-Senteret, 18.november

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

Program ute nå! MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2021

Program ute nå!

Meld deg på MiRA-Senterets nasjonal-konferanse nå for å sikre deg plass! 

MiRA-Senteret ønsker med dette å invitere deg til å delta på senterets nasjonalkonferanse om virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer under og etter koronapandemien. Årets konferanse består av innlegg fra både internasjonale og nasjonale fagpersoner og på konferansedagen lanserer MiRA-Senteret også vår rykende ferske utredning: Zoom in- minoriteters tilgang til den digital verden.

Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med et begrenset antall tilstede i Oslo Kongressenter, torsdag 18.november kl. 08.30-15.30.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
Velkommen til MiRA-Senterets digitale seminar om vold og selvbestemmelse, 5.oktober

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

---
Velkommen til digitalt seminar med MiRA-Senteret om vold og selvbestemmelse, 5.oktober

Velkommen til digitalt seminar med om vold og selvbestemmelse

 

 

MiRA-Senteret har gleden av å invitere til webinar tirsdag 5. oktober 2021 kl. 13-14 om vold og selvbestemmelse i et minoritetsperspektiv.

Velkommen til et viktig seminar for deg som møter voldsutsatte kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i ditt arbeid. I dette webinaret vil du få informasjon om hvordan vold mot minoritetskvinner ofte er svært sammensatt og hvilke barrierer kvinner kan møte på i prosessen ut av en voldsrelasjon. Videre vil vi sette søkelyset på empowerment som et forebyggende verktøy mot vold i nære relasjoner og dele hvordan MiRA-Senteret har jobbet med dette siden sin etablering i 1989. Webinaret vil også bestå av et gjesteinnlegg ved familievoldskoordinator i Oslo politidistrikt om hvordan politiet jobber med vold i nære relasjoner.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev september 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev september 2021

MiRA-Senteret er godt i gang med høstens mange spennende aktiviteter og inviterer i månedens nyhetsbrev til en spennende nasjonalkonferanse: "Virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer" i år også med med lansering av rapporten: Zoom in - minoriteters tilgang på den digitale verden! 

Du kan også lese om punktmarkeringen MiRA-Senterets arrangerte ved Nationaltheateret i Oslo, lørdag 4.september og hvilke krav minoritetskvinner nå stiller til den nye Regjeringen.  

Vi setter også på dagsorden seksuell trakassering gjennom minoritetsjenters øyne og deler erfaringer knyttet til korona-pandemien og at vaksineringen av barn ned til 12 år nå er i gang i Norge. 

---
Invitasjon til MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2021 (18.november)

-Velkommen til MiRA-Senterets nasjonal-konferanse, i år med rapport-lansering!

MiRA-Senteret ønsker med dette å invitere deg til å delta på senterets nasjonalkonferanse om virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer under og etter koronapandemien. Årets konferanse består av innlegg fra både internasjonale og nasjonale fagpersoner og på konferansedagen lanserer MiRA-Senteret også vår rykende ferske utredning: Zoom in- minoriteters tilgang til den digital verden.

Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med et begrenset antall tilstede i Oslo Kongressenter, torsdag 18.november kl. 08.30-15.30.

Les mer...

---
Minoritetskvinners krav til den nye Regjeringen!

Minoritetskvinners krav til den nye Regjeringen!

Valget er over og MiRA-Senteret gratulerer partiene med vel overstått valgkamp, og de Rødgrønne partiene med flertall og muligheter til å danne regjering. Årets valg er historisk på mange måter. Aldri før har så mange nordmenn med innvandrerbakgrunn kommet inn på Stortinget, og aldri før har så mange kvinner med innvandrerbakgrunn vært representert. Mangfold er viktig og MiRA-Senteret mener det er en seier for norsk demokrati at politikken begynner å gjenspeile samfunnet slik det er idag.

Les mer...

---
Seksuell trakassering gjennom minoritetsjenters øyne!

Seksuell trakassering gjennom minoritetsjenters øyne!

Seksuell trakassering er en form for trakassering som kan forekomme i mange ulike former. Det kan være at noen stirrer på deg idet du går forbi dem på gata. Det kan være at kjæresten din sender deg bilder og videoer på Snapchat som du ikke ønsker. Det kan også være fysiske og verbale tilnærminger, som å bli tatt på uten at du selv vil det på en fest eller gjentatte overdrevne komplimenter om utseende ditt av en arbeidskollega. Og i verste fall kan det være i form av et overgrep. I samtaler med minoritetsjenter på MiRA-Senteret kommer det frem at mange jenter og unge kvinner har opplevd seksuell trakassering. Enkelte forteller at det har skjedd dem én gang, mens andre opplever det så ofte som ukentlig. Seksuell trakassering er et alvorlig samfunnsproblem som MiRA-Senteret mener må ytterligere på dagsorden! Også ut fra et minoritetsperspektiv!

Les mer...

---
Koronavaksinering av barn og unge – hvor står vi?

Korona-vaksinering av barn og unge – hvor står vi?

I en pressmelding 2.september la Regjeringen frem at 12-15 åringer skal få tilbud om koronavaksine i Norge. Mange steder er nå vaksineringen godt i gang og for barn under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte. Den 16.september uttrykte Barneombudet i en artikkel til NRK bekymring knyttet til samtykkeordningen og løfter frem erfaringer knyttet til at noen barn nå nektes vaksine på grunn av at foreldrene ikke er enige om barnet skal få vaksinen eller ikke. MiRA-Senteret deler flere av erfaringene til Barneombudet og mener synliggjøringen av hjelpetilbud for de som opplever utfordringer må styrkes i tillegg til at det må sikres god nok informasjon til alle grupper i samfunnet om koronavaksinering av barn.

Les mer...

---
MiRA 30 år siden!

MiRA 30 år siden!

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

"Hvit hudfarge er et av de priviligeier man kan ha i dagens verden. Allikevel merker eller annerkjenner få hvite at de har dette privilegiet. Selvfølgelig vet de at de er hvite, og hvis de i det hele tatt tenker over det innrømmer de at de er glade for å være hvite, men de erkjenner allikevel ikke at de er i en priviligert posisjon". (Angela Bowen i MiRA Magasinet 1:2000).

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev august 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev august 2021

En innholdsrik og engasjerende sommer på MiRA-Senteret nærmer seg nå slutten og vi ser fram mot en spennende høst.

I månedens nyhetsbrev ber vi deg om å holde av datoen for vår årlige Nasjonal konferanse som finner sted 18.november. Du kan også lese om vår valgkampanje som nå går inn i sin siste og mest intensive periode.

Vi setter også på dagsorden viktige problemstillinger i utlendingslovgivningen som splitter familier, og du kan også lese hva MiRA-Senteret mener om forslaget om en ny klageordning hos UNE.

 

---
Elena tjener ikke nok til å få bo sammen med sin 7 år gamle sønn

Elena tjener ikke nok til å få bo sammen med sin 7 år gamle sønn

Mange har blitt rystet av enkelthistoriene som med jevne mellomrom slås opp i media – historier om foreldre og barn som splittes, eller må forlate Norge, på tross av svært mange år i landet. I en del av historiene om utvisning og familiesplittelse etter mange år i Norge, er bakgrunnen for utvisningen at de som utvises har gitt uriktige eller villedende opplysninger om egen identitet. Myndighetene har slått fast at dette er noe som skal slås hardt ned på, og som skal veie tungt som innvandringsregulerende hensyn mot at en tillatelse skal gis. 

Les mer...

---
HOLD AV DATOEN!

HOLD AV DATOEN!

Torsdag 18.november arrangerer MiRA-Senteret nasjonalkonferanse om likestillingsutfordringer i en hverdag som blir stadig mer digitalisert!

Les mer...

---
«Din stemme teller – bruk den nå!»

«Din stemme teller – bruk den nå!»

13.september nærmer seg med stormskritt og MiRA-Senteret har gjennom sommeren drevet viktig informasjonsformidling om Stortingsvalget og viktigheten av å bruke stemmeretten.

Les mer...

---
Forslag til endringer i klageordningen i UNE holder ikke mål!

Forslag til endringer i klageordningen i UNE holder ikke mål!

Regjeringen har helt siden 2014 lovet å komme med endringer til klageordningen i UNE. Når forslagene nå endelig har kommet er MiRA-Senteret svært skuffet over hvor begrenset de er. I vår høringsuttalelse formidler vi at forslaget som nå er lagt frem faktisk unngår og ta tak i de gjennomgående problemstillingene som UNE har fått hard kritikk for. Hvorfor lytter ikke Regjeringen til de mange aktørene som for lengst har sagt ifra og til utredninger og rapporter som påpeker sviktende rettssikkerhet? MiRA-Senteret mistenker nok en gang at det er innvandringsreguleringen som styrer.

Les mer...

---
Økt smittetrykk blant den yngre befolkningen skaper bekymringer

Økt smittetrykk blant den yngre befolkningen skaper bekymringer

Årets sommerferie har nok engang vært annerledes preget av COVID-19 pandemien. Stadig flere vaksineres og vi er på vei mot å ta tilbake hverdagen vår. Den har den siste tiden blitt skrevet i media om bekymringen rundt økt smittetrykk blant den yngre befolkningen og helsemyndighetenes ønske om at flere unge benytter seg av vaksinetilbudet. Nye tall fra FHI viser at det denne uken ble det avdekket 42 nye smittetilfeller i aldergruppen 16-19 år, mens det forrige kun ble avdekket 20 tilfeller og dette er en kraftig oppgang på kort tid. 

Les mer...

---
Image

MiRA 30 år siden!

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
Digitalt seminar om integrering i krisetider, valg og stemmerett!

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

Digitalt seminar: Integrering i krisetider, valg og stemmerett!
---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev juni 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev juni 2021

Sommeren står for døren og gjenåpningen av samfunnet går sakte, men sikkert i riktig retning. MiRA-Senteret vil være åpent gjennom hele sommeren, så ta gjerne kontakt med oss  på 22 11 69 20 hvis du vil høre med om våre tilbud eller være med på aktiviteter. 

I månedens nyhetsbrev kan du blant annet lese om viktige tiltak løftet frem i ekspertgruppens ferske rapport knyttet til koronapandemien og innvandrerbefolkningen og MiRA-Senterets helhetlige lavterskeltilbud og koronainformasjonsarbeid gjennom sommeren. Du kan også lese om viktige lærdommer av drukningstragedien i Tromsø løftet frem i UKOM sin undersøkelse og MiRA-Senterets lokale og nasjonale førstehjelpsarbeid. I tillegg kan du få innblikk fra vår viktige dialog med politiske partier i forbindelse med senterets valgkampanje.

Vi ønsker med dette alle våre følgere og samarbeidspartnere en riktig god sommer! Ta vare på hverandre.

 

---
Lys i tunellen- fortsatt stort behov for lavterskeltilbud og målrettet koronainformasjon!

Lys i tunellen -fortsatt stort behov for lavterskeltilbud og målrettet korona-informasjon!

Covid-19 pandemien har vært en stor del av livet vårt i over halvannet år nå og vi alle har kjent og følt på belastningene dette har medført. Samtidig vet vi at pandemien har truffet befolkningen skjevt, og at innvandrerbefolkningen har vært spesielt hardt rammet på flere områder. Ekspertgruppen som har utredet koronapandemien for innvandrerbefolkningen har nå kommet med sin rapport, og MiRA-Senteret ønsker at vi alle tar med oss erfaringer fra det siste året inn i sommeren. Dette for å sikre sårbare grupper i samfunnet både gode og inkluderende opplevelser, trygghet og oppdatert og nyansert informasjon.

Les mer...

---
Viktige lærdommer av drukningstragedien i Tromsø

Viktige lærdommer av druknings-tragedien i Tromsø

15. juni publiserte Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) en rapport der de tok utgangspunkt i tragedien i Tromsø der en ung mor og to av hennes tre barn døde av drukning i desember 2019. Ukom ønsket gjennom arbeidet å undersøke om mottaksapparatet for personer som kommer til Norge på familiegjenforening er godt nok tilpasset situasjonen til nyankomne innvandrere og flyktninger, og om helse- og omsorgstilbudet til denne gruppen bør styrkes for å forebygge utenforskap, psykisk uhelse og at liknende tragedier skal skje igjen.

Les mer...

Dialogmøter med politiske partier

Viktige dialogmøter med politiske partier!

MiRA-Senteret har i en årrekke arbeidet med å fremme minoritetskvinners rettigheter og likestilling i Norge. Gjennom valgkampanjen vår «Din stemme teller – bruk den nå!» arbeider vi med å synliggjøre for politikerne hvilke saker som er spesielt viktige for minoritetskvinner og utfordringene minoritetskvinner opplever fra et grasrots perspektiv. I den anledning har vi invitert alle politiske partier til digitale dialogmøter nå i juni og august. Dialogmøtene er en viktig arena for drøfting og et viktig bidrag i arbeidet med å mobilisere og engasjere jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn i politiske prosesser slik at flest mulig stemmer ved høstens Stortingsvalg.

Les mer...

---
Førstehjelp og sikkerhet – viktig førstehjelpskunnskap i minoritetsbefolkningen!

Førstehjelp og sikkerhet – vi bygger viktig førstehjelps-kunnskap i minoritets-befolkningen!

Gjennom den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv!» og prosjektet «Kompetente og trygge minoritetskvinner – en viktig ressurs i førstehjelpsberedskapen» setter MiRA-Senteret minoritetskvinner i førersete for både kunnskapshevingen og videreformidlingen av førstehjelpskompetanse lokalt og nasjonalt. Les mer om vårt lokale og nasjonale arbeidet her. 

Les mer...

MiRA 30 år siden!

MiRA 30 år siden!

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden! Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev mai 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev mai 2021

Gjenåpningen av samfunnet er så smått i gang og på MiRA-Senteret gleder vi oss snart til å kunne invitere til fysiske arrangement igjen, men enn så lenge møtes vi digitalt. 

I månedens nyhetsbrev kan du blant annet lese om papirløse kvinners rett til nødvendig helsehjelp, og om forslaget til ny barnelov. MiRA-Senteret har i vår arrangert flere spennende webinarer og fortsetter med det også utover våren, følg med på våre nettsider og SoMe for mer informasjon og program for kommende webinar.

---
Rett til gratis fødselshjelp uavhengig av oppholdsstatus - må sikres av myndighetene

Rett til gratis fødselshjelp uavhengig av oppholdsstatus - må sikres av myndighetene

Det har vært flere avisartikler den siste tiden om at kvinner uten lovlig opphold i Norge risikerer å få en regning på titallstusen kroner fra sykehuset etter fødsel. Klassekampen skriver for eksempel 12. mai om marokkanske Nida Farta som fikk vite at fødselen hennes trolig ville koste 90 000kr da hun kontaktet Rikshospitalet da hun var 8. måneder på vei.

Les mer...

---
hndbok_bilde

Barnets beste – hva betyr det? – og gjelder det for alle barn?

Det jobbes i disse dager med å ferdigstille en ny barnelov. I denne loven er prinsippet om «barnets beste» løftet fram som lovens overordnede prinsipp og som tolkningsnøkkel for lovens ulike regler og bestemmelser. Men hva ligger egentlig i dette prinsippet?

Les mer...

---
MiRA-Senteret inviterer til to spennende webinar:

MiRA-Senteret inviterer til to spennende webinar:

MiRA-Senteret inviterer til to spennende webinar.

Les mer...

---
Forskjeller i helse og velferd i minoritetsbefolkningen under koronapandemien

Forskjeller i helse og velferd i minoritets-befolkningen under koronapandemien

I den siste tiden har det vært økt fokus på hvordan koronapandemien har påvirket sårbare grupper i samfunnet. Nyhetsbildet har formidlet hvordan helsepersonell har problemer med å nå frem til enkelte minoritetsgrupper med tilbud om vaksine. Media fremstiller det slik at problemene skyldes svake språkferdigheter, noe som igjen reduserer tilgang til informasjon, i tillegg til at det fremstilles et manglende ønske om å delta i felles dugnad for å redusere smitte.

Les mer...

---
Image

MiRA- 30 år siden!

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden! Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets webinar om korona og vaksinasjon i innvandrerbefolkningen

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

---
Webinar om korona og vaksinasjon i innvandrerbefolkningen

Webinar om korona og vaksinasjon i innvandrer-befolkningen

Korona-pandemien har hatt store konsekvenser for hele samfunnet, og spesielt for innvandrerbefolkningen i Norge. Det har vært krevende for det offentlige og nå ut med tilrettelagt informasjon til sårbare grupper i innvandrerbefolkningen og nå nylig meldte Oslo kommune at enkelte grupper blant innvandrerbefolkningen er vanskelig og nå ut til for vaksinering.

I forbindelse med Senterets landsdekkende informasjonsformidlingsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen inviterer MiRA-senteret til webinaret: Informasjonsformidling om korona og vaksinasjon- årsaker og viktige tiltak!

Tid: Torsdag 20.mai kl. 15:00-16.30

Webinaret er åpent for alle!

Les mer...

---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev april 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev april 2021

Vi går nå mot våren og forhåpentligvis en lysere tid i møte på mange måter. I månedens nyhetsbrev deler vi tanker rundt menneskerettighetsforkjemper, Nawal El-Saadawi's bortgang og du kan lese og se video fra vårt seminar til minne for henne den 8.april.

Du kan også lese om vår bekymring rundt folketrygden som skal være selve grunnstammen i velferdsstaten der vi spør- er den et sikkerhetsnett for alle? Vi deler også viktige erfaringer fra vårt informasjonsformidlingsarbeid om korona-vaksinering og inviterer deg inn i vår valgkampanje: Din stemme teller-bruk den nå! som nå settes i gang og skal bidra til å øke antallet minoritetskvinner som bruker sin stemmerett ved Stortings- og sametingsvalget, høsten 2021.

MiRA-Senteret ønsker også å benytte anledningen til å ønske alle en riktig god Ramadan mubarak og håper alle får en fin markering i henhold til gjeldende smittevernregler fra Oslo kommune. 

La meg snakke: Nawal El-Saadawi – en uredd menneskerettighetsforkjemper

La meg snakke! Nawal El-Saadawi – en uredd menneskerettig-hetsforkjemper

Det er vanskelig å beskrive Nawal El-Saadawi med noen korte setninger. Hun var som et helt universitet i seg selv. Hun var en vitenskapskvinne, lege og psykiater og hun var forfatter feminist og aktivist. Hennes politiske engasjement var stort, og hun hadde et særlig blikk for de helhetlige linjene i samfunnets politiske, sosiale og økonomiske forhold.

Les mer om Saadawi og hennes uredde menneskerettighetskamp og MiRA-Senterets digitale seminar til minne for henne her.

Les mer...

---
Folketrygden- Et sikkerhetsnett for alle?

Folketrygden- Et sikkerhetsnett for alle?

Folketrygden er selve grunnstammen i velferdsstaten. Det er folketrygden som utgjør sikkerhetsnettet som skal sikre at også de som av ulike grunner ikke kan jobbe, skal ha noe å leve av. Men er dette sikkerhetsnettet egentlig så tett som vi liker å tro? Fanger det opp alle borgere i Norge eller fører «innvandringsregulerende hensyn» til at personer med innvandringsbakgrunn gradvis fratas sikkerhetsnettet vi andre tar for gitt?

Les mer...

---
Informasjonsformidling om vaksinering skaper skillelinjer i befolkningen

Informasjons-formidling om vaksinering skaper skille-linjer i befolkningen

Vaksinering er et mye omtalt tema i dag, i media, blant politikere, myndighetene og mellom mennesker innad i befolkningen. Året 2021 begynte med gode nyheter, da man i romjulen satte første dose med vaksinering i Norge. Dette ga håp for mange om en lysere tid i møte. Samtidig reiste det også en del spørsmål, som verken eksperter, politikere eller myndighetene kunne gi svar på. For mange minoritetskvinner så MiRA-Senteret raskt at informasjonen i den offentlige debatten knyttet til vaksinering var lite nyansert og mange kvinner med minoritetsbakgrunn tok kontakt med oss og fortalte at de syns det var utfordrende og følge med på all informasjonen. 

Les mer...

---
Din stemme teller bruk den nå! MiRA-Senterets valgkampanje 2021

Din stemme teller bruk den nå! MiRA-Senterets valgkampanje 2021

Lørdag 6.mars.2021 ble årets valgkampanje Din stemme teller – bruk den nå! – lansert under MiRA-senterets kvinnekulturfestival. Valgkampanjen fortsetter tradisjonen fra tidligere kampanjer gjennom informasjonsarbeid, praktisk valgopplæring og politiske debatter hvor flest mulig kvinner med minoritetsbakgrunn motiveres til å ytre sine hjertesaker og stå opp for sin menneskerett til å stemme ved høstens Stortings- og sametingsvalg.

Les mer...

---
MiRA- 30 år siden!

MiRA- 30 år siden!

"Nawal El Saadawi er på flukt – igjen. Den betydningsfulle egyptiske forfatteren, legen, politikeren og kvinneaktivisten er tvunget i eksil. Vi trenger hennes kompromissløse og modige stemme mer enn noen gang".

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
Digitalt seminar: Nawal El Saadawi – en uredd menneskerettighetsforkjemper!

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

---
Digitalt seminar: Nawal El Saadawi – en uredd menneskerettighets-forkjemper!

Digitalt seminar: Nawal El Saadawi – en uredd menneske-rettighets-forkjemper!

 

MiRA-Senteret inviterer til digitalt seminar torsdag 8. april kl. 15-16:30

Nawal El Saadawi forlot verden søndag 21. mars 2021. Hennes arbeid har i hele hennes 89 år lange liv dreid seg om kampen for rettferdighet. Hun var til stede under den egyptiske revolusjonen i 2011 og har blitt kalt revolusjonens mor. Blant annet gjennom bøkene «Evas skjulte ansikt» og «Kvinne på nullpunktet» har Nawal forsøkt å avsløre presteskapets hykleri overfor kvinner. Hun har snakket høyt og tydelig om den økonomiske globaliseringen som kun tjener de rikeste og kaller det en kapitalistisk invasjon som svekker de enkelte lands myndigheter og deres mulighet til å kontrollere utviklingen i sitt eget land.

Nawal El Saadawi var en nær venn av MiRA-Senteret. På seminaret skal vi minnes Nawals arbeid og sette søkelyset på hvordan strukturell rasisme, kjønnsdiskriminering og økonomisk marginalisering rammer kvinner og minoriteter.  

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev mars 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev mars 2021

På den internasjonale kvinnedagen 8.mars var det endelig klart for lanseringen av MiRA-Senterets antologi: Vi tar ordet - minoritetskvinnekamp gjennom 40 år. 

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om lanseringen og hvordan du kan bestille boken, du kan også få med deg en stemningsrapport fra vår digitale kvinnekulturfestival og lanseringen av MiRA-Senterets valgkampanje "Din stemme teller - bruk den nå!" 

MiRA-Senteret ønsker også å minne alle våre lesere om at vi fortsatt er i en vanskelig tid. Det er nå enda viktigere enn noen gang at vi står sammen og bekjemper både korona- virus og rasisme. Vi oppfordrer alle til å vise solidaritet til alle marginaliserte grupper som rammes av korona-krisen både økonomisk, fysisk og sosialt. 

---
Vi tar ordet!

Vi tar ordet!

MiRA-Senteret markerte den internasjonale kvinnedagen med lansering av antologien: Vi tar ordet – minoritetskvinnekamp gjennom 40 år. 

Les mer.

---
dronningen ny

H.M. Dronning Sonjas personlige gratulasjonshilsen til MiRA-Senteret

I anledning MiRA-Senterets lansering av antologien Vi tar ordet Minoritetskvinnekamp gjennom 40 år sendte H.M. Dronning Sonja, MiRA-Senterets høye beskytter, en hilsen til Senteret. I sin hilsen takker hun Senteret for å ha bidratt til «å gjøre samfunnet bedre» og for å ha «løftet frem historiene til kvinner som gjør oss alle klokere».

Les mer.

---
aksjon

Rikets tilstand anno 2021

Minoritetskvinnebevegelsen i Norge har kjempet for likestilling og inkludering i over 40 år. Mange minoritetskvinner har tatt ordet og kjempet for å få de samme rettighetene og mulighetene som andre mennesker i dette landet. De har kjempet for å ikke bli nedvurdert på grunn av sitt kjønn eller sin etniske bakgrunn og for å bli sett på som unike individer - og ikke bare blir betraktet som representant for en gruppe.

Les mer.

---
Stemningsrapport fra MiRA-Senterets kvinnekulturfestival lørdag 6.mars 2021

Stemningsrapport fra MiRA-Senterets kvinnekulturfestival lørdag 6.mars 2021

Lørdag 6.mars var det endelig duket for MiRA-Senteret til digital kvinnekulturfestival: Empowerment og kultur- farge i bevegelse. I over 30 år har minoritetskvinner stått sammen og kjempet for sine rettigheter, og likestilling i det norske samfunnet. Kvinnekulturfestivalen hadde som mål å markere og synliggjøre minoritetskvinners pågangsmot og viljestyrke gjennom pandemien, samt synliggjøre styrken og ressursene minoritetskvinner besitter gjennom sine ulike erfaringer og kunnskap

Les mer.

---
MiRA - 30 år siden!

MiRA - 30 år siden!

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler. Utdrag fra: Noen av oss er modigePublisert i MiRA-Magasinets jubileumsnummer 01-02 2004: Feminisme og rasismeForfatter: Fakhra Salimi "Alle kvinner er hvite, alle svarte er menn, men noen av oss er modige." Fakhra Salimi, MiRA-Senterets leder …

Les mer.

---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev januar 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev januar 2021

Med årets første nyhetsbrev ønsker vil alle våre lesere et riktig godt nyttår!

I dette nyhetsbrevet har vi også gleden av å introdusere en ny fast spalte "MiRA 30 år siden". I denne spalten kommer vi til å legge ut utdrag av tidligere publiserte artikler.
MiRA-Senteret er også godt i gang med planleggingen av årets 8.mars og kan nå også annonsere at vår jubileumsantologi blir lansert digitalt denne dagen. Mer om dette arrangementet og andre spennende ting som skjer på MiRA-Senteret kan du lese mer om i denne utgaven av nyhetsbrevet vårt.

 

---
Digitalt lanseringsseminar av vår 30-års jubiluemsantologi

Digitalt lanseringsseminar av vår 30-års jubiluemsantologi

Tradisjonen tro markerer MiRA-Senteret kvinnedagen, 8.mars ved å sette fokus på viktige kvinnepolitiske saker som angår minoritetskvinner. I år inviterer vi til et spennende digitalt lanseringsseminar av vår jubiluemsantologi.

Arrangementet vil foregå digitalt!

Tid: Mandag 8.mars 2020 kl.11-13

Les mer...

---
Hvorfor klarer vi ikke å avverge partnerdrap?

Hvorfor klarer vi ikke å avverge partnerdrap?

På tross av at den generelle drapsraten i Norge er lav, er andelen partnerdrap i Norge relativt høy sammenliknet med andre land. I Norge er hvert fjerde drap begått av offerets partner eller tidligere partner. Hvorfor er det slik at vi har lykkes med å redusere den generelle drapsraten, mens antall partnerdrap ikke reduseres tilsvarende? Hvor svikter det offentlige tjenesteapparatet? Trenger vi nye tiltak for å forebygge at flere mister livet i forbindelse med partnerdrap?

Les mer...

---
Kvinnekultur-festival: «Empowerment og kultur: Farge i bevegelse»

Kvinnekultur-festival: «Empowerment og kultur: Farge i bevegelse»

MiRA-Senteret inviterer til årets digitale kvinnekulturfestival med live streaming fra Ingeniørenes hus: «Empowerment og kultur: Farge i bevegelse»

Les mer...

---
NEI til økt botidskrav!

NEI til økt botidskrav!

I slutten av 2020 vedtok regjeringspartiene og FrP å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. FrPs innstramminger i budsjettavtalen ble hastet igjennom på Stortinget, uten komitébehandling og offentlig debatt. MiRA-Senteret stiller seg kritisk til at regelendringer med alvorlige konsekvenser for en sårbar gruppe mennesker gjøres på denne måten. 

Les mer...

---
MiRA – 30 år siden!

MiRA – 30 år siden!

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden! Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.
Utdrag fra:
Like for loven? Innvandrerkvinner og lovverket
Publisert i MiRA-Magasinet 1 -1994

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

Koronasolidaritet det angår oss alle

Koronasolidaritet det angår oss alle

MiRA-Senteret hadde i helgen en vellykket åpning av vår utstilling "Koronasolidaritet det angår oss alle" presentert ved Galleri E69. Mange tok turen innom på åpningsdagen og fikk med seg et innblikk av MiRA-Senterets år under koronapandemien. 

Les mer...

---

Mangfoldig julefeiring på MiRA-Senteret

Det er snart jul og alle tar en velfortjent ferie. Mangfoldig julefeiring har vært en viktig tradisjon på MiRA-Senteret i mange år. Å opprettholde tradisjoner er viktig for oss alle til og med under et vanskelig Korona- år. Her kan du se og høre MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi og administrasjons ansvarlig Anne Berit Sødal snakke om julen og fortelle om MiRA-Senterets alternative julefeiring. For julefeiring på MiRA-Senteret det ble det i år også, og vi var til og med så heldige at selveste julenissen også tok turen til hit. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch2h5sxvgYA 

---
---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev desember 2020

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev desember 2020

Da var det tid for årets siste nyhetsbrev fra MiRA-Senteret. Det har vært et annerledes og krevende år, men også et år der vi har funnet fellesskap på nye måter. Vi avslutter året med et innholdsrikt nyhetsbrev som også viser viktigheten av et komplekst likestillings- og rettighetsarbeid. MiRA-Senteret kjører opprop mot økt botidskrav og du kan lese om vår erfaring med brudd på veilednings- og opplysningsplikten. Du kan også lese om at H.M.Dronning Sonja har takket ja til å være MiRA-Senterets beskytter også kommende periode, en kompetansehevende digital nasjonalkonferanse og en vev på Senteret som har bidratt til kreativitet og glede gjennom et krevende år.

Vi vil med dette også benytte anledningen til å ønske alle sammen en riktig GOD JUL og gleder oss til et nytt spennende år. Ta vare på hverandre!

---
Hvem blir ofret i budsjettforliket? Bli med oss og si NEI til økt botidskrav!

Hvem blir ofret i budsjettforliket? Bli med oss og si NEI til økt botidskrav!

Uten offentlig debatt eller komitébehandling har nå regjeringspartiene og FrP vedtatt å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt. Innvandringspolitikken angår rettighetene til minoritetsbefolkningen, og det er en svært bekymringsfull utvikling at rettigheter med store konsekvenser for likestilling og integrering ofres på denne måten.

Les mer...

---
Brudd på veilednings- og opplysningsplikten

Brudd på veilednings- og opplysningsplikten

Som forvalter av mange av velferdsstatens viktigste ordninger er NAV pliktig til å gi veiledning og informasjon til borgerne om hvilke rettigheter og plikter de har, og hvordan de kan oppnå disse. Dessverre er vår erfaring at denne veiledningsplikten daglig brytes overfor personer med minoritetsspråklig bakgrunn. I dag blir mange eldre og minoritetsspråklige med svake språk- og digitale ferdigheter prisgitt den hjelpen de kan få fra familie eller naboer til å kommunisere med, og få ytelser fra NAV. For personer som allerede er i usunne avhengighetsforhold bidrar dette til å styrke avhengighetsforholdet og gjøre dem enda mer utsatt for vold og utnytting.

Les mer...

H.M.Dronning Sonjas beskytterskap inspirerer videre

H.M.Dronning Sonjas beskytterskap inspirerer videre

MiRA-Senteret mottok i 2016 H.M. Dronning Sonja sitt beskytterskap. En annerkjennelse som har bidratt til og både styrke Senterets arbeid med flerdimensjonal likestilling og inspirert en rekke minoritetskvinner til å fortsette sitt viktige arbeid i nærmiljøene. Når både et nytt år og en ny beskytterskapsperiode nå står for døren er MiRA-Senteret svært takknemlig for at vi får fortsette det viktige samarbeidet med Dronningen.

Les mer...

---
Kompetansehevende digital nasjonalkonferanse

Kompetanse-hevende digital nasjonal-konferanse

Hvordan har minoritetskvinners stemmer bidratt til å endre kvinnebevegelsen? Hvilke muligheter og begrensninger setter føringer for unge stemmers mulighet til å ytre seg i dag? Og hva kan vi sammen bidra med for å gi alle kvinner de samme representasjonsmulighetene i det offentlige rom? Dette var noen av temaene som ble diskutert da MiRA-Senterets arrangerte vår årlige nasjonalkonferanse «Mange stemmer …

Les mer...

---
Mangfold og kreativitet skaper glede i en vanskelig tid for mange

Mangfold og kreativitet skaper glede i en vanskelig tid for mange

Dette året har vært tøft år for de fleste av oss. Isolasjon og sosial distansering har begrenset våre muligheter til å delta i sosiale settinger og arenaer store deler av året som har gått. MiRA-Senteret har alltid vært et fristed og nyskapning for kvinner med minoritetsbakgrunn, og 2020 var intet unntak.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
NY DATO! MiRA-Senterets kvinnekulturfestival!

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

---
NY DATO for MiRA-Senterets kvinnekulturfestival!

NY DATO for MiRA-Senterets kvinne-kulturfestival!

På grunn av den økende smitten i Oslo kommune og nye retningslinjer om smittevern har MiRA-Senteret bestemt at det er best å utsette årets Kvinnekulturfestival: "Empowerment og kultur: Farge i bevegelse".

Ny dato blir lørdag 6.mars 2021 (13-18)

Les mer...

---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2020 vil foregå digitalt!

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2020 vil foregå digitalt!

MiRA-Senterets nasjonal-konferanse 2020 vil foregå digitalt!

 

På grunn av myndighetenes retningslinjer om smittevern, vil årets konferanse foregå digitalt. Spennende program består og vi håper mange har muligheten til å delta! 

Tid: 19. november 2020 kl. 09.00 – 14.30

Konferansen krever påmelding. Send e-post til post@mirasenteret.no hvis du vil være med.

Les mer..

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev november 2020

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev november 2020

Med økende koronasmitte i samfunnet er vi nå i en ny periode med sosial nedstenging. Og i denne måneds nyhetsbrev kan du blant annet lese om MiRA-Senterets bekymring rundt den siste tidens debatt og påstander om at det er innvandrerbefolkningen som er skyld i den økende smitten. Du kan også lese om minoritetskvinners erfaringer med et diskriminerende boligmarked og om det tragiske partnerdrapet på småbarnsmoren Cansel. 

---
«Innvandrer-smitten»

«Innvandrer-smitten»

«Innvandrersmitten bekymrer» slo en av Norges største aviser opp på forsiden forrige uke. Tittelen ble etter kort tid og mye oppmerksomhet endret, men ballen hadde allerede begynt å rulle. Dagen etter våknet vi til politiske anklagelser om at innvandrere i mindre grad bryr seg om pandemien. Slike påstander er ikke bare feilaktige, de er farlige og har alvorlige konsekvenser.

Les mer...

Boligpolitikk i krisetider

Boligpolitikk i krisetider

Det å ha et trygt sted å bo, er et helt grunnleggende behov vi alle har. I Norge er de aller fleste som ikke har kapital nok til å kjøpe egen bolig, prisgitt det private utleiemarkedet. Prisene på leiemarkedet er høye, og det å finne seg en bolig i dagens marked er vanskelig for mange. På MiRA-Senteret møter vi kvinner som opplever langt flere hindringer enn andre, når de prøver å finne seg en egnet bolig.

Les mer...

Bilde flukt

Hvorfor snakker vi ikke om Cansel?

Fredag den 30. oktober ble en ung kvinne fratatt sitt liv. Det var 22 år gamle Cansel Godek. Hun ble drept hjemme i sin egen leilighet, av ekskjæresten som også er far til deres datter. Bare 22 år gammel, mistet hun hele livet hun hadde foran seg. Nå må hennes datter, familie og venner fortsette livet uten henne. Hver dag kommer de til å bære med seg en sorg og et savn etter Cansel.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senteret inviterer til Kvinnekulturfestival 21.november

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senteret inviterer til årets kvinnekulturfestival:

Empowerment og kultur- Farge i bevegelse

Tid: 21. november, kl. 13:00 – 18:00
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo 

MiRA-Senteret inviterer til kvinnekulturfestival!

MiRA-Senteret inviterer til kvinnekultur-festival!

Lørdag 21. november inviterer MiRA-Senteret deg til årets kvinnekulturfestival: "Empowerment og kultur: Farge i bevegelse". Denne dagen blir en hyllest til kvinner og mangfold, og særlig ønsker vi å belyse minoritetskvinner som verdifulle ressurspersoner i krisesituasjoner og samfunnet for øvrig.

Stortingsrepresentant for Oslo og Venstre, Trine Skei Grande vil holde åpningsinnlegg og dele ut diplomer til våre flotte nye veiledere gjennom tiltaket «Mødre som veiledere».

Den kulturelle feiringen finner sted i Ingeniørenes Hus, et stort og flott lokale med kapasitet til over 200 personer. På grunn av koronasituasjonen har vi begrenset antall deltakere betraktelig og tildeler faste sitteplasser til alle gjester ved ankomst slik at vi kan overholde myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Les mer...

---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
Program ute nå! Velkommen til MiRA-Senterets nasjonalkonferanse

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

---
Program ute nå! Velkommen til MiRA-Senterets nasjonalkonferanse

Program ute nå!

Velkommen til MiRA-Senterets nasjonal-konferanse

Har minoritetskvinners stemme endret maktforholdene i kvinnebevegelsen? Hva hindrer unge kvinner med minoritetsbakgrunn til å ta plass i det offentlige rom? Hvorfor er det avgjørende for minoritetskvinner at et interseksjonelt fokus inkluderes i den norske likestillingspolitikken?

Dette er noe av det vi skal diskutere på årets nasjonalkonferanse:
«Mange stemmer- felles kamp!» - Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid den 19.november.

Påmeldingsfristen er 6.november, så meld deg på i dag!

Samfunnssalen er et stort lokale med god atmosfære og kapasitet til over 200 personer. Grunnet korona-situasjonen har vi redusert antallet deltakere betraktelig slik at vi alle skal kunne holde god avstand og følge myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev oktober

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev oktober 2020

I månedenes nyhetsbrev inviterer vi til årets nasjonalkonferanse "Mange stemmer-felles kamp!" den 19. november og MiRA-Senterets kvinnekulturfestival den 21.november. Du kan også lese om lanseringen av MiRA-Senterets utredning: Sosial ulikhet i krisetider og se videoopptak av alle de engasjerende innleggene i tillegg til at du kan lese mer om MiRA-Senterets egne erfaringer under koronaperioden knyttet til både vold i nære relasjoner, psykisk helse og rasisme i innlegget "Hvordan rammet koronakrisen minoritetskvinner" som ble holdt av vår prosjektkoordinator Sarah Iqbal på lanseringen.

Velkommen til MiRA-Senterets nasjonal-konferanse

Velkommen til MiRA-Senterets nasjonal-konferanse

Har minoritetskvinners stemme endret maktforholdene i kvinnebevegelsen? Hva hindrer unge kvinner med minoritetsbakgrunn til å ta plass i det offentlige rom? Hvorfor er det avgjørende for minoritetskvinner at et interseksjonelt fokus inkluderes i den norske likestillingspolitikken?

Dette er noe av det vi skal diskutere på årets nasjonalkonferanse:
«Mange stemmer- felles kamp!» - Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid den 19.november.

Meld deg på i dag for å sikre deg plass.

Les mer...

MiRA-Senteret inviterer til kvinnekulturfestival!

MiRA-Senteret inviterer til kvinne-kulturfestival!

Lørdag 21. november inviterer MiRA-Senteret deg til årets kvinnekulturfestival: "Empowerment og kultur: Farge i bevegelse".  Denne dagen blir en hyllest til kvinner og mangfold, og særlig ønsker vi å belyse minoritetskvinner som verdifulle ressurspersoner i krisesituasjoner og samfunnet for øvrig.

Les mer...

---
Engasjerende rapportlansering av "Sosial ulikhet i krisetider"

Engasjerende rapportlansering av "Sosial ulikhet i krisetider"

Den 24. september lanserte MiRA-Senteret rapporten Sosial ulikhet i krisetider på Sentralen i Oslo. I rapporten presenteres funnene fra en omfattende undersøkelse Senteret har gjennomført som viser hvordan minoritetskvinner i Norge rammes av koronakrisen. Funnene er både urovekkende og alvorlige.

Les mer...

---
Hvordan rammet koronapandemien minoritetskvinner?

Hvordan rammet koronapandemien minoritetskvinner?

Da samfunnet stengte ned den 12. mars dette året, fortsatte telefonene på MiRA-Senteret å ringe. I tidsrommet 12. mars til og med 30. juni fikk vi inn nærmere 300 krisehjelp- og rådgivningshenvendelser. Dette la grunnlaget for rapporten vi nå har publisert, «Sosial ulikhet i krisetider», der vi presenterer minoritetskvinners erfaringer under koronapandemien, samt viktige funn fra både kvalitative og kvantitative nettverksundersøkelser. Les innlegget til MiRA-Senterets prosjektkoordinator Sarah Iqbal på rapportlanseringen her.

Les mer...

---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev september

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

En spennende høst står for døren og i månedens nyhetsbrev kan du blant annet lese et spennende leserinnlegg av Eva Marie Kanzler om ytringsfrihet. Du kan også lese om hva som skjer når UDI skal kvalitetsvurdere kjærlighet.

24. september lanserer vi rapporten: Sosial ulikhet i krisetider. Arrangementet er nå fullt, men det er fortsatt mulig å melde seg på Live-stream.

Ytringsfrihet eller statsstøttet høyre-ekstremisme?

Ytringsfrihet eller statsstøttet høyre-ekstremisme?

Sian sin demonstrasjon foran Stortinget har skapt mye debatt og mange overskrifter. Ikke fordi de sprer rasisme, hat og frykt. Ikke fordi de tråkker på en stor del av den norske befolkningen ved å fornærme og krenke gjennom ord og handlinger – som å spytte på og rive i stykker koranen. Eller rope ut groteske slagord som egentlig handler om etnisk og religiøs utrenskning. Eller stå foran symbolet på norsk statsmakt med hakekors i ryggen og norsk politi som skjold. Men fordi demonstrantene ikke har kunnet styre seg. Har blitt forbanna. Har skjelt ut politiet og oppført seg skammelig.

Les mer...

---
Følg på Live-stream! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Følg på Live-stream! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Program ute nå! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt?Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon? Hvordan kan vi bruke erfaringene som vi har gjort oss gjennom korona-krisen til å styrke det fremtidige arbeidet innenfor forebyggende helsearbeid, arbeidslivs-inkludering og reduksjon av sosial ulikhet?

MiRA-Senteret lanserer den 24. september utredningen "Sosial ulikhet i krisetider!"

Les mer...

---
Hva skjer når UDI bestemmer seg for å kvalitetsvurdere kjærlighet?

Hva skjer når UDI bestemmer seg for å kvalitetsvurdere kjærlighet?

MiRA-Senteret har fulgt innvandringsdebatten tett i mange år og vi ser at reglene for familieinnvandring stadig innskrenkes av politikere og at det særlig er kvinner og minoriteter som rammes negativt av den politiske maktkampen. Men hva skjer når Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) går lenger enn politikken og lovene? Hva skjer når utlendingsmyndighetene tillegger seg selv et mandat til å kvalitetsvurdere kjærlighet? Jo, da er det mange som ikke klarer å overbevise utlendingsmyndighetene om at deres kjærlighet overgår ønsket om lovlig opphold i Norge. Og når kjærlighetserklæringen ikke strekker til, da utvises man gjerne også fra både Norge og store deler av Europa.

Les mer...

---
Likeverdige helsetjenester – også for minoritetskvinner

Likeverdige helsetjenester – også for minoritetskvinner

I Norge har det vært en overordnet helsepolitisk målsetting at helsetjenestene skal være likeverdige og at alle skal ha lik tilgang til helsetjenester. Dette er understreket i en rekke Stortingsmeldinger og andre helsepolitiske dokumenter. Allikevel opplever mange minoritetskvinner at de ikke får et likeverdig helsetilbud.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
PROGRAM UTE NÅ! Få med deg MiRA-Senterets rapportlansering 24. september

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

Program ute nå! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Program ute nå! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Program ute nå! MiRA-Senteret lanserer den 24. september utredningen "Sosial ulikhet i krisetider!" 

Du kan få arrangementet med deg både ved fysisk oppmøte og via stream. Se spennende program.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev august

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

En spennende høst står for døren og i månedens nyhetsbrev inviterer vi både til rapportlansering av MiRA-Senterets utredning "Sosial ulikhet i krisetider" den 24. september og til vår årlige nasjonalkonferanse "Mange stemmer-felles kamp!" 19. november.

Dere kan også lese om MiRA-Senterets arbeid for styrket fysisk og psykisk helse i vår og sommer og høre ny podkast i serien: "Korona-timen". Denne gang om solidaritet og fellesskap. 

Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt?Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon? Hvordan kan vi bruke erfaringene som vi har gjort oss gjennom korona-krisen til å styrke det fremtidige arbeidet innenfor forebyggende helsearbeid, arbeidslivs-inkludering og reduksjon av sosial ulikhet?

MiRA-Senteret lanserer den 24. september utredningen "Sosial ulikhet i krisetider!"

Les mer...

---
En krevende tid der nærhet på avstand er viktig!

En krevende tid der nærhet på avstand er viktig!

MiRA-Senteret har i en årrekke jobbet med forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. I korona-perioden har vi sett at manges psykiske helse har blitt forverret og for MiRA-Senteret har det vært svært viktig å kunne tilby workshops og helseforebyggende tilbud blant annet gjennom være en samtalepartner over telefon og gjennom aktiviteter for dem som har hatt tunge dager, følt på ensomhet og redsel.

Les mer...

---
HOLD AV DATOEN!

HOLD AV DATOEN!

MiRA-Senteret inviterer til vår årlige nasjonale rundebordskonferanse.

«Mange stemmer- felles kamp!» - Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid den 19.november.

Hold av datoen!

Les mer...

---

MiRA-Senterets podkast - "Korona-timen"- Solidaritet og fellesskap

Ny podkast i MiRA-Senterets podkast-serie: "Korona-timen" er nå ute! https://youtu.be/JFowI_EQaQw Hvordan har de mest sårbare gruppene blitt rammet av korona-pandemien og hvordan kan vi være solidariske uten å tråkke ned på de viktige sakene som skjer i samfunnet vårt? I denne episoden samtaler leder, Fakhra Salimi med samfunnsviter og avdelingsleder for Uloba Independent Living om hvordan ulike former for solidaritet …

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
Sommerhilsen fra MiRA-Senteret

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

Året så langt har vært annerledes på godt og vondt og mange av oss tar nå en velfortjent ferie.

MiRA-Senteret er åpent hele sommeren og skal ha mange spennende aktiviteter for kvinner, unge jenter og barn.

---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev februar 2021

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

MiRA-Senterets nyhetsbrev februar 2021

En begivenhetsrik vår står for turen og i begynnelsen av mars inviterer MiRA-Senteret til to spennende digitale arrangement. Vi inviterer på kvinnedagen, 8.mars til lansering av MiRA-Senterets jubiluemsantologi: Vi tar ordet- Minoritetskvinnekamp gjennom 40 år med en rekke spennende gjester og lørdag 6.mars er det duket for digital kvinnekulturfestival der det også blir utdeling av diplomer til kvinner som gjennom 2020 har kvalifisert seg for å bli sertifisert som "Mødre som veiledere".

I månedenes nyhetsbrev kan du også lese om MiRA-Senterets viktige landsdekkende kompetansehevingsarbeid, blant annet gjennom webinar for det offentlige hjelpeapparatet. Og i spalten "MiRA 30 år siden" gjør vi et dykk i MiRA-magasin-arkivet.  

---
Bli med på lanseringen av MiRA-Senterets jubileumsantologi!

Bli med på lanseringen av MiRA-Senterets jubileums-antologi!

Bli med på lanseringen av MiRA-Senterets jubileumsantologi!
Vi tar ordet - minoritetskvinnekamp gjennom 40 år

Tid: Mandag 8.mars kl.11-13, digitalt på Zoom

MiRA-Senteret ønsker å markere den internasjonale kvinnedagen med å lansere en antologi der kvinnene som har ledet an i kampen for en anti-rasistisk inkluderende feminisme tar ordet. Antologien gir innblikk i over 40 år med minoritetskvinnekamp.

Les mer...

---
PROGRAM UTE NÅ! Velkommen til digital kvinnekultur-festival

PROGRAM UTE NÅ! Velkommen til digital kvinnekultur-festival

MiRA-Senteret inviterer til årets digitale kvinnekulturfestival med live streaming fra Ingeniørenes hus: «Empowerment og kultur: Farge i bevegelse»

Les mer....

---
Landsdekkende offentlig kompetanseheving som styrker mangfolds-kompetansen

Landsdekkende offentlig kompetanseheving som styrker mangfolds-kompetansen

MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i minoritetskvinners levekår og rettigheter i Norge. Ukentlig mottar Senteret henvendelser fra ansatte i offentlige institusjoner over hele landet som ønsker veiledning og informasjon om minoritetsperspektivet. Som en kunnskapsbank, driver Senteret et omfattende informasjonsvirksomhetsarbeid og offentlig kompetanseheving. Nylig avsluttet vi en landsdekkende webinarrekke, og har med denne serien kurset over 230 offentlige ansatte i minoritetstematikk.

Les mer....

---
MiRA- 30 år siden!

MiRA- 30 år siden!

Følg med på MiRA-Senterets nye spalte i senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden! Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

En annerledes likestillings-kamp! 

Publisert i MiRA-magasinet: 1-2002.

Les mer...

---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

---
Hvem tok ansvar for minoritetsbefolkningen når krisen traff oss alle?

Hvem tok ansvar for minoritets-befolkningen når krisen traff oss alle?

Mange minoritetskvinner har under korona-krisen opplevd å bli stående helt alene. Flere har kommet til MiRA-Senteret og uttrykt fortvilelse knyttet til mangelen på informasjon fra det offentlige og fortalt at de ikke har blitt tatt på alvor når de oppsøker hjelp og har vært bekymret for sin situasjon. MiRA-Senteret mener at det er behov for å rette et skarpere blikk mot minoritetskvinners egne opplevelser med korona-krisen og vil nå gjenfortelle erfaringer som en kvinne i MiRA-Senterets nettverk har gjort seg i perioden.

I historien forteller kvinnen om hvordan hun og familien ble møtt med forutinntatthet og skepsis av lokalt helsevesen da hennes ene voksne barn ble syk med korona.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev mai

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

Foto: Det kongelige hoff

Hennes Majestet Dronning Sonja berømmer og hilser MiRA-Senterets Mødre som veiledere

H.M Dronning Sonja har i mange år vært engasjert i minoritetskvinners situasjon i Norge og har siden 2016 vært beskytter av MiRA-Senteret. Forrige uke fikk vi et videobesøk av Dronningen på MiRA-Senteret. H.M. Dronningen hadde en video-konferanse med MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi og fikk en grundig orientering om minoritetskvinner situasjon under pandemien. MiRA-Senteret er takknemlig og stolt over den støtten Dronningen har gitt til kvinner med minoritetsbakgrunn under en krevende tid.

Les mer.

---

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev juni

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

I denne måneds utgave av MiRA-Senterets nyhetsbrev kan du blant annet blant lese mer om lanseringen av vår nye Chat-tjeneste. Dere kan også lese om hva en våre veiledere har brukt tiden sin til under korona-krisen.

Vi ønsker også med dette å ønske alle dere en riktig god sommer!

Husk at MiRA-Senteret er åpent hele sommeren, og hvis det er noen som ønsker mer informasjon om våre sommeraktiviteter er det bare å ta kontakt. 

---
En annerledes sommer der sikkerhet må stå i fokus

En annerledes sommer der sikkerhet må stå i fokus

Sommeren står for døren og med det vet vi også at aktiviteten ved og i vannet øker betraktelig. I år blir det også en litt annerledes sommer for oss alle og redningsetatene rundt om i Norge forbereder seg dessverre på økt antall ulykker på og i vann, på veien og i forhold til brannforekomster.

Les mer.

«Noe på hjertet? Chat om det med MiRA!»

«Noe på hjertet? Chat om det med MiRA!»

Onsdag 12. juni hadde MiRA-Senteret et seminar om vold og overgrep mot minoritetskvinner og jenter på Melahuset. Under seminaret annonserte vi lanseringen av vår nye chattjeneste «Har du noe på hjertet? Snakk om det med MiRA!» En anonym chat har lenge vært et etterlengtet tilbud for unge minoritetsjenter, og er med dette en viktig videreutvikling av vårt arbeid på MiRA-Senteret!

Les mer.

Mødre som veiledere- en av koronakrisens mange helter

Mødre som veiledere- en av koronakrisens mange helter

Koronakrisen kom som et sjokk for de fleste av oss og hverdagen vår fikk drastiske endringer på kort tid. Det har nå gått litt over tre måneder siden vi fikk beskjed fra myndighetene at man skulle oppholde seg mest mulig hjemme og mange offentlige tilbud stengte ned på ubestemt tid. Dette skapte mange bekymringer og usikkerhet knyttet til fremtiden, og satte vår psykiske og fysiske helse på prøve.

Les mer.

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev april

Klarer du ikke å se eposten? Se nyhetsbrevet i nettleseren din.

Vi går alle gjennom en svært krevende tid der mye av vår hverdag har blitt snudd på hodet. Da er det viktig å huske på at vi alle har en viktig rolle i en felles dugnad. 

I denne utgaven av vårt nyhetsbrev kan du lese om våre betraktninger knyttet til at andelen korona-smittede er ekstra høy blant innvandrere og vi deler våre tanker og erfaringer knyttet til skolestenging og viktigheten av å følge og stole på myndighetenes  råd nå når Norge gradvis er i ferd med å åpnes igjen. 

Ta vare på hverandre!

---
Innvandrer-befolkningen er ekstra utsatt for smitte

Innvandrer-befolkningen er ekstra utsatt for smitte

I en rekke land rapporteres det om at andelen korona-smittede er ekstra høy blant innvandrere sammenliknet med resten av befolkningen. Dette gjelder også i Norge. I uka før påske var 37 % av dem med påvist smitte, utenlandskfødte. Den høye andelen smittede i innvandrerbefolkningen kan lede til antagelser om at innvandrerbefolkningen er dårligere til å følge myndighetenes smittevernråd. Men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Det er trolig mange og sammensatte grunner til at smitten sprer seg raskere i innvandrerbefolkningen enn ellers i samfunnet.

Les mer...

---
Norge i ferd med å åpnes igjen – aller først for de minste barna!

Norge i ferd med å åpnes igjen – aller først for de minste barna!

Siden 12.mars har vi levd med de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid, og rett før påske fikk vi bekreftet fra regjeringen at smittetallene i Norge nå går ned. Med det fikk vi også gladnyheten om at Norge gradvis kan begynne å åpne igjen. Barnehagene er først ute og deretter skolene fra 1.-4.trinn, til stor glede for mange, men også til stor bekymring for noen.

Les mer...

Avslutt abonnement - Rediger ditt abonnement

MiRA-Senteret
post@mirasenteret.no

Les mer her
MiRA-Senterets nyhetsbrev for april