MiRA-Senteret har utviklet en metode som tar utgangspunkt i mødres egne ressurser for å bidra til Empowerment av mødre med minoritetsbakgrunn. Dette gjøres ved å tilby ulike kurs og trene utvalgte mødre til å bli veiledere for andre kvinner med minoritetsbakgrunn i sine lokalmiljøer, slik at den kunnskapen de har tillært seg gjennom våre kurs videreformidles.

MiRA-Senterets kursserie Mødre som veiledere har som mål å øke kvinners kunnskapsnivå om egne og deres barns rettigheter, bidra til optimisme og selvtillit i oppdragelsen, samt å bidra til livsglede og deltagelse blant mødre med minoritetsbakgrunn. Metoden er brukerstyrt, det vil si at kvinnene selv er med å foreslå, utvikle og planlegge de aktivitetene, arrangementene og temaer for kursene. Dette bidrar til å gi kvinnene et mer tilpasset tilbud hvor kvinnene opplever at deres erfaringer og stemme spiller en stor rolle. Gjennom denne metoden er det kvinnene selv som styrer innholdet i det tilbudet de betrakter som relevant for sitt dagligliv.

Ønsker du å vite mer om Mødre som veiledere? Se vår aktivitetskalender for kommende kurs og aktiviteter her eller ta kontakt med oss!

Les mer om Mødre som veiledere her.

Slide image

Språkkaffe ute i naturen

Slide image

Oscarsborg festning

Slide image

Sertifisering av Mødre som Veiledere