Temakvelder
MiRA-Senteret inviterer til temaaftener i våre lokaler i Storgata 35a. Vi ønsker at våre brukere og vårt nettverk skal få anledning til å møtes og diskutere aktuelle temaer som angår jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Møtene starter med innlegg fra inviterte ressurspersoner. Deretter åpnes det for diskusjon mellom innlederne og øvrige deltagere. MiRA-Senteret arrangerer jevnlig seminarer som omhandler aktuelle temaer for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn.

Nettverksarbeid
MiRA-Senteret er et sted for egenorganisering der vi legger vekt på nettverksbygging både lokalt og nasjonalt. Vi ønsker at minoritetskvinners posisjon i samfunnet skal styrkes slik at de blir synlige på egne premisser. Senteret arrangerer også årlige nettverksseminarer for kvinner og unge jenter. Seminarene er ment å skape en arena for debatt i viktige integreringsspørsmål.

Vår konsulenttjeneste – MiRA Consult

MiRA-Senteret har en utstrakt kursvirksomhet, blant annet i dans, helse og stressreduksjon for våre brukere. Vi har også samlinger for enslige mødre med temaer som for eksempel helse, skole, norske lover og regler, forventninger og rettigheter.

Gjennom MiRA Consult tilbyr vi konsulenttjenester gjennom profesjonell veiledning, kursing, foredrag og faglige seminarer som er relevant for private og offentlige institusjoner, organisasjoner og arbeidsplasser, og andre interesserte. Vi holder foredrag både på regionalt og lokalt nivå om blant annet tvangsekteskap, arbeidsliv, inkludering av minoritetskvinner, omskjæring, psykisk helse, seksualitet, identitet m.m.

Kontakt oss gjennom MiRA Consult for mer informasjon og om ditt arbeid, så tilrettelegger vi en workshop på 2–3 timers gruppearbeid!

Informasjonsvirksomhet

Synliggjøring krever et aktivt informasjonsarbeid, og MiRA-Senteret publiserer både audiovisuelt og skriftlig informasjonsmateriell. Vi har utgitt tidsskriftet MiRA-Magasinet – Forum for minoritetskvinner to ganger i året, som nå skal over til å bli et nettbasert magasin. Våre eldre utgaver ligger lett tilgjengelig på våre nettsider. Ressurspersoner tilknyttet MiRA-Senteret driver dessuten utstrakt foredragsvirksomhet i alle deler av landet. Vår kompetanse på dette feltet etter 30 års arbeid er unikt.

Se og bestill våre publikasjoner her!