Nyheter

Viktige informasjonsformidlere av førstehjelpskunnskap!

The following is an excerpt.

Gjennom prosjektet «Kompetente og trygge minoritetskvinner – en viktig ressurs i førstehjelpsberedskapen» setter vi minoritetskvinner i førersete for både kunnskapshevingen og videreformidlingen av førstehjelpskompetanse lokalt og nasjonalt. Vi ser at den indre motivasjonen kvinnene har fått gjennom og selv delta på svømming, førstehjelpskurs og bidra inn i informasjonsbrosjyre rettet mot minoritetskvinner gjør dem til viktige ressurspersoner som kan styrke et langsiktig beredskapsarbeid.

Les mer

Politisk engasjement blant kvinner og unge jenter på MiRA-Senteret!

The following is an excerpt.

En rekke politikere som stiller til valg i Oslo til høsten har denne våren blitt invitert til dialogmøter MiRA-Senteret. Her har de blitt møtt av en gruppe engasjerte kvinner som har delt av sine erfaringer og problemstillinger som de opplever i sin hverdag og sammen har vi drøftet hvilke politiske virkemidler som er best egnet til å løse utfordringene vi står overfor i Oslo framover.

Les mer

Arbeidsfremming eller gratis arbeidskraft?

The following is an excerpt.

Arbeidsledighet er et økende problem i dagens samfunn. For noen har NAV sin praksisplassordning blitt en viktig inngangsport til arbeidslivet, men for mange andre har dette utviklet seg til å bli en daglig kamp der man opplever å bli gående år etter år uten videre avtale om fast ansettelse. Vi mener det er på høy tid at det blir rettet sterkere fokus på maktrelasjonene i samfunnet som muliggjør denne typen for arbeidslivsdiskriminering.

Les mer

Forslag om ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse viser vi til Religionsfrihetsgruppens høringsuttalelse og sier oss enig i deres argumenter for at ny forskift ikke skal inneholde et påbud om synlige ører på ansiktsfoto. Vi mener at et slikt påbud bryter med religionsfriheten og retten til å bruke religiøse hodeplagg som hijab og turban hvor ørene skal være dekket til.

Les mer

Bokkveld #MinHverdagskamp

The following is an excerpt.

I anledning MiRA-Senterets 30-årsjubiluem i 2019 lanserte vi boken: «#MinHverdagskamp – 30 år med minoritetskvinners likestillingskamp og deres reise gjennom integreringslabyrinten» på Litteraturhuset, den

Les mer

Engasjerende møte med politikere fra Høyre

The following is an excerpt.

Som et ledd i MiRA-Senterets valgkampanje «Bruk din stemmerett – gjør en forskjell!» arrangerte vi mandag 20. mai et dialogmøte mellom engasjerte kvinner på MiRA-Senteret og sentrale politikere fra Oslo Høyre. Sammen med Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og kandidat til bystyret Afshan Rafiq diskuterte vi Høyres politikk og hvordan vi best kan løse utfordringene vi står overfor i Oslo i årene framover. Dette var det første av en rekke dialogmøter vi skal ha på MiRA-Senteret mellom ledere fra ulike politiske partier og kvinner i MiRA-Senterets nettverk.

Les mer

HOLD AV DATOEN!

The following is an excerpt.

Tirsdag 22. oktober arrangerer MiRA-Senteret nasjonal rundebordskonferanse om unge jenters rettigheter i Norge

Les mer

La meg snakke: Ikke overraskende!

The following is an excerpt.

Tirsdag 21. juni ble Fafo-rapporten: Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge lagt fram. Rapporten var skrevet på oppdrag fra Bufetat, og kunne blant annet dokumentere at hver fjerde nordmann mener at noen raser er mindre intelligente enn andre. Direktør i Bufetat Mari Trommald og en del politikere uttalte i media at de ble overrasket over funnene i rapporten. Det ble ikke vi.

Les mer

Lunsjseminar – Avverging eller tystersamfunn?

The following is an excerpt.

Til tross for at stadig færre rapporterer om frykt for kjønnslemlestelse ser regjeringen et behov for å skjerpe lovgivningen knyttet til plikten til å avverge kjønnslemlestelse. Med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag om endringer i straffeloven og deriblant forslaget om endringer i reglene om avvergingsplikten inviterer MiRA-Senteret til lunsjsseminar på Litteraturhuset, tirsdag 25.juni.

Les mer