Koronapandemien har også preget 2021. Året avsluttes på samme måte som det startet i fjor, med mange strenge restriksjoner og en førjulstid hvor man igjen må passe på antall nærkontakter og dermed redusere sosial omgang med venner og bekjente. Dette i tillegg til at mange som nylig hadde kommet tilbake til arbeid, igjen må belage seg på en usikker fremtid med permitteringer. I denne artikkelen oppsummerer MiRA-Senteret noen viktige begivenheter i året som har gått.

Vi tar ordet!
Året på MiRA-Senteret startet med isolasjon og sosial distansering, og full nedstengning i flere måneder. Dette satte allikevel ikke en stopper for kreativiteten og engasjementet på Senteret. Vi markerte blant annet 8. mars, den Internasjonale kvinnedagen med lanseringen av antologien: Vi tar ordet – minoritetskvinnekamp gjennom 40 år. En bok som gir innblikk i over 40 år med minoritetskvinnekamp. Denne kan bestilles ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no

Lanseringswebinaret markerte også starten av en webinarrekke, på totalt 15 webinar som gikk gjennom hele året. Webinarene skulle bidra til landsdekkende offentlige kompetanseheving i et minoritetsperspektiv og omhandlet temaer som forebygging av vold i nære relasjoner, sosial ulikhet, kropp og seksualitet i et minoritetsperspektiv og valg og stemmerett til minoriteter. I et av webinarene hedret vi den avdøde menneskerettighetsforkjemperen Nawal El Sadaawi, som gikk bort 21.mars 2021. Nawal El Sadawi var en nær venn av MiRA-Senteret. Hun har besøkt Senteret en rekke ganger, og vært en viktig inspirasjonskilde til arbeidet på Senteret.

Lys i tunnelen med vaksinering
Vaksineringen ga et lys i tunnelen i 2021, og veilederne på MiRA-Senteret har gjort en iherdig innsats med å informere og oppfordre andre i deres miljøer til å vaksinere seg. Redsel og frykt for bivirkninger av vaksinen har vært et hyppig samtaleemne på workshops på MiRA-Senteret, men de frivillige veilederne, sammen med annet fagpersonell har vært gode på å berolige og opplyse. Dette arbeidet vil fortsette også ut i 2022, da pandemien ikke ser ut til å slippe tak med det første.

Årets valgkampanje Din stemme teller – bruk den nå!  Har fra april fram til valgdagen bevisstgjort jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn om valget og viktigheten av å bruke stemmeretten. Gjennom dialogmøter med politiske partier og punktmarkering har kampanjen også synligjort minoritetskvinners perspektiver i norsk likestillingspolitikk med tiltak den kommende regjering burde iverksette. Som en avslutning på det viktige arbeidet arrangerte MiRA-Senteret punktmarkering, lørdag 4.september ved Nationaltheatret.

Minoriteters tilgang til den digitale verden
Digitaliseringen har skutt fart under koronapandemien og MiRA-Senterets nasjonalkonferanse i 2021; «Virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer» hadde akkurat digitalisering i samfunnet som tema. Her rettet vi fokus mot om alle har lik tilgang til dagens digitale informasjonssamfunn. I dagens samfunn florerer det av digitale muligheter og informasjon. For mange betyr dette flere muligheter og større handlingsrom i form av arbeid- og fremtidsmuligheter, men dette er langt fra virkeligheten for alle. For hva med de som ikke inkluderes i informasjonssamfunnet eller har tilgang til digitale verktøy?

På nasjonalkonferansen lanserte senteret også rapporten: «Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden». En rapport basert på en kartleggingsundersøkelse MiRA-Senteret har jobbet med det siste året for å få et innblikk i minoritetskvinners digitale virkelighet i krisetider.

Nå som et spennende år går mot slutten vil vi takke alle for å følge med på senterets arbeid og ønske alle våre lesere en riktig god jul og et godt nyttår. Vi vil samtidig benytte anledningen til å minne alle på at selv om julefeiringen kanskje ikke blir helt som planlagt og at vi igjen er i en tid med nedstenging, er det viktig å ta vare på oss selv og de sårbare rundt oss. For sammen er vi sterke!