Natt til lørdag 25.juni skjedde det som aldri skulle ha skjedd. To personer ble skutt og et titalls skadde ved et utested i Oslo, som et angrep mot det skeive miljøet. MiRA-Senteret er rystet over hendelsen. Senteret står sammen med pride-bevegelsen og sammen skal vi nedkjempe hat.


Ikke la hatet overvinne!
Skytingen som fant sted natt til lørdag har påvirket hele landet på kort tid, og mange er nå enda mer redde for å utrykke hvem de er. Angrepet var rettet mot det skeive miljøet, en enkeltmannshandling med et foreløpig uklart motiv

MiRA-Senteret har i forkant av skytingen hatt workshop om pride, samt denne onsdagen på åpent hus hadde vi samtale med flere kvinner om det som skjedde. Flere av kvinnene forteller at de opplever det vanskelig å ha samme landbakgrunn som gjerningsmannen og at de som minoriteter blir marginalisert etter hendelsen. Dette er en tendens MiRA-Senteret stadig ser og nok en gang blir minoriteter marginalisert uten at dette er en hendelse som handler om verken landbakgrunn, kultur eller religion. La oss stå sammen, og ikke la en persons handling gå ut over en hel gruppe. Vi må stå sammen og ikke la hatet overvinne.

Et mangfoldig samfunn vi er stolte av- også i krise!
Det er vår oppgave som samfunn å verne om vårt mangfoldige og fargerike samfunn vi er så stolte av å være en del av.  MiRA-Senteret ønsker å vår solidaritet til pride-bevegelsen og vise at sammen står vi imot hatfylleytringer mot det skeivemiljøet, marginaliserte grupper og støttespillere.

#sammenervisterke