Vi er glade for at vi i 2011 har klart å gjennomføre alle prosjekter 2011 og aktiviteter etter planen. Sekretariatet, arbeidsgruppa og styret vurderer organisasjonens måloppnåelse som svært god. MiRA-Senteret har bistått både kvinner med minoritetsbakgrunn og fagpersoner, nasjonale og lokale myndigheter, offentlig ansatte og andre som arbeider med minoritetkvinners og jenters situasjon, med informasjon, erfarings- og kunnskapsformidling, samt rådgivning. Vi har hatt et utfordrende år spesielt etter den 22. Juli, men ved å holde senteret åpent og snakke om det som skjedde har vi fått til et unikt samhold.

Les hele årsrapporten for 2011 her!