2012 har vært et svært spennende år for MiRA-Senteret. Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid og ulikebilde_rsrapport tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner og -unge jenter.

Last ned pdf…