2013 har vært et svært spennende og innholdsrikt år for MiRA-Senteret. Alle aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært å gi et helhetlig tilbud til minoritetskvinner og unge jenter men også å formidle våre erfaringer og kunnskap gjennom ulike kanaler til andre som er opptatt av å bedre levekårene til målgruppen.

Les hele årsrapporten for 2013 her!