2014 har vært nok et spennende og innholdsrikt år for MiRA-Senteret. Alle aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygging. Vårt mål har vært å gi et helhetlig tilbud til minoritetskvinner og unge jenter, men også å formidle våre erfaringer og kunnskap gjennom ulike kanaler til andre som er opptatt av å bedre levekårene til målgruppen.

Les hele årsrapporten for 2014 her!