Året 2015 har vært et innholdsrikt år for MiRA-Senteret med en rekke store begivenheter som besøk av Hennes Majestet Dronning Sonja, tildeling av Juristforbundets rettiskkerhetspris og St. Hallvards-medalje til MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi. 

Les hele årsrapporten for 2015 her!