Året 2016 har vært et innholdsrikt og spennende år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus på likestilling for kvinner med minioritetsbakgrunn, lagt til rette for språk-og kunnskapsfremmende aktiviteter for nyankomne kvinner og barn og blitt tildelt Dronningens beskytterskap.       

Les hele årsrapporten for 2016 her!