Året 2017 har vært et innholdsrikt og meget hektisk år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus på politisk bevisstgjøring, utdanning og likestilling for kvinner og unge jenter med minioritetsbakgrunn har vært viktige bærebjelker. Vi har lagt til rette for språk- og kunnskapsfremmende aktiviteter for nyankomne kvinner og barn og flyttet inn i nye lokaler.

Les hele årsrapporten for 2017 her!