Året 2018 har vært et innholdsrikt og meget hektisk år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus mangfoldige former for vold mot kvinner, arbeidskvalifisering og synliggjøring av minoritetskvinners ressurser har vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og arrangert en rekke aktiviteter for nyankomne kvinner og barn i samarbeid med våre engasjerte frivillige.

Les hele årsrapporten for 2018 her!