Året 2020 har vært et svært innholdsrikt, annerledes, men også styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom nytenking og innovasjon tilpasset våre tilbud i henhold til den pågående korona-situasjonen og bidratt med flere faglige løft som synliggjør minoritetskvinners viktige ressurser og kunnskap inn i både kriseberedskaps, helsefremming og likestillings- og integreringsfeltet. I tillegg har historiske stemmer fra en mangeårig minoritetskvinnebevegelse, nye stemmer, arbeidsfremming, forebygging av vold i nære relasjoner med en gjennomgående helhetlig Empowerment-basert metode vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom digitale verktøy skapt en ny arena basert på fellesskap, nettverksbygging og trygghet til hverandre i samarbeid med engasjerte og ressurssterke frivillige kvinner og unge jenter.

Les hele årsrapporten for 2020 her!