Vi tar ordet – minoritetskvinnekamp gjennom 40 år

Tid: Mandag 8. mars kl. 11-13

Digitalt zoom-arrangement sendes fra Sentralen i Oslo

Følg arrangementet her:

MiRA-Senteret ønsker å markere den internasjonale kvinnedagen med å lansere en antologi der kvinnene som har ledet an i kampen for en anti-rasistisk inkluderende feminisme tar ordet. Antologien gir innblikk i over 40 år med minoritetskvinnekamp. Vi får høre om kampen for å ikke bare bli snakket om, men selv få komme til ordet, kampen mot rasisme, seksisme og fordommer, og kampen for et samfunn der menneskerettighetsprinsipper er mer enn tomme ord. Vi får også høre om kraften som vokser fram av å stå samlet i kampen, om hvordan det oppleves å emigrere til et nytt land og skape seg nye identiteter og nye fellesskap, og vi får innblikk i betydning minoritetskvinne-aktivistene har hatt for utviklingen av en inkluderende anti-rasistisk kvinnebevegelse i Norge.

På lanseringsseminaret vil du få smakebiter fra tekstene lest opp av noen av forfatterne, kulturelle innslag, samt spennende innlegg om veien videre.

Så lenge vi innvandrerkvinner kjempet for likestilling innenfor våre egne miljøer, ble vi anerkjent. Men det skapte mye diskusjon da vi begynte å sette søkelyset på hvordan undertrykkingen av minoritetskvinner ble forårsaket av samspillet mellom det norske patriarkalske samfunnet og innvandrernes egne kulturer.

  • Fakhra Salimi

Jeg husker ikke hvor mange ganger jeg drømte at det norske politiet leverte meg til det iranske politiet på flyplassen i Teheran, og jeg ble kjørt rett i fengsel. Noen ganger våknet jeg opp på vei til fengselet, andre ganger våknet jeg opp på vei til torturkammeret.

  • Susan Raksh

Se spennende program her!